เกือบจะ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร ?

1525

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า เกือบจะ นั้นมีอะไรบ้าง หากเพื่อนๆ อยากจะบอกอะไรแต่ไม่มั่นใจ ไม่กล้าฟันธง หรือมันใกล้เคียงนั้น ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ไหนให้ใช้กันบ้างมาดูกันเลย

Practically (แพรค’ทิเคิลลี) adv. เกือบ

.

ตัวอย่างการใช้ : Sister Veronica fell and practically killed herself. ซิสเตอร์ เวอร์โรนิก้าหกล้มและ เกือบทำให้ต้วเองตาย

Nearly (เนียร์’ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด

ตัวอย่างการใช้: I nearly had a heart attack. ฉันเกือบหัวใจวาย

Virtually    (เวอ’ชวล’ลี) adv. อย่างเเท้จริง

ตัวอย่างการใช้: They’re virtually silent. They have no fear of death. พวกมันเงียบสงัด ไม่กลัวความตาย

Relatively    (เรล’ละทิฟวลี) adv. ค่อนข้าง

ตัวอย่างการใช้: he seems to have been in relatively good health for a man of his age. เขามีสุขภาพค่อนข้างดีสำหรับผู้ชายในวัยเดียวกัน

About to (อะเบาทฺ’-ทู) slang. กำลังจะ

ตัวอย่างการใช้: The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels

Close to   (โคลส-ทู) idiom. ใกล้จะ

ตัวอย่างการใช้: I’m this close to losing it. ฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะ

Kind of (ไคดฺ-ออฟ) idiom. นิดหน่อย

ตัวอย่างการใช้: Shall we go to the mall?

Yeah, why not?

it’s kind of hot.

Share
.