รวม! ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ร่วมกัน (Collocation)

7185

คำว่า Collocation คือ คำภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ร่วมกัน มาจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ col (to do something with something or someone) + location มีคำแปลภาษาไทยว่า “คำปรากฏร่วม”

Collocation เป็นการเชื่อมคำ การจัดวางคำ หรือกลุ่มคำ (รวมทั้ง idioms) ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันในประโยค ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการใช้คำศัพท์ร่วมกัน คำที่ใช้ร่วมกันนั้น จะใช้คำอื่นแทน หรือสลับตำแหน่งกันไม่ได้ ถึงแม้ว่าคำที่จะใช้แทนจะมีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันก็ตาม ซึ่งการใช้คำปรากฎร่วมพวกนี้ต้องท่องจำให้ขึ้นใจ เพื่อให้ใช้ให้ถูกความหมาย

.

Collocations with ‘Have’

have a drink : ดื่มเครื่องดื่ม
have a good day : ขอให้เป็นวันที่ดี
have a haircut : ตัดผม
have a holiday : มีวันหยุดพักผ่อน
have a problem : มีปัญหา
have a relationship : มีความสัมพันธ์
have a rest : พักผ่อน
have breakfast : รับประทานอาหารเช้า
have lunch : รับประทานอาหารกลางวัน
have dinner : รับประทานอาหารเย็น

Collocations with ‘Take’

take a shower : อาบน้ำ
take care : ดูแล
take medicine : รับประทานยา
take off : ถอด
take leave : ลาพัก
take a break : หยุดพัก
take a chance : เสี่ยงดู / ลองทำบางอย่าง
take a look : มอง / ตรวจดู
take a rest : พักผ่อน
take a seat : นั่งลง
take a taxi : ขึ้นรถแท็กซี่
take an exam : ทำข้อสอบ
take notes : จดบันทึก
take someone’s place : แทนที่
take away : เอาไป
take gander : สำรวจ

Collocations using Come

come up : เกิดขึ้น
come on : มา
come in : เข้าไป
come over : มาหา มาเยี่ยม
come off : ประสบความสำเร็จ
come by : มาหา มาเยี่ยม

นอกจากคำเหล่านี้ยังมี Collocation อีกหลายคำ เพื่อนๆ อย่าลืมไปฝึกท่องจำกันด้วยนะ

Share
.