การพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ “แน่ใจ” และ “ไม่แน่ใจ” ในภาษาอังกฤษ

211

หากเพื่อนๆ ไม่แน่ใจในคำตอบอยากจะ Make sure ว่าคำตอบที่ได้รับมามั่นใจมากแค่ไหนหรือไม่มั่นใจขนาดไหน เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

ตัวอย่างประโยคคำถามเกี่ยวกับความแน่ใจ:

.

Are you sure? คุณแน่ใจไหม

Are you sure about it? คุณมั่นใจไหม

Are you certain about it? คุณแน่ใจนะ / คุณมั่นใจนะ

Do you think it is true? คุณว่ามันจริงไหม

Do you think so? คุณคิดงั้นไหม

How sure are you? คุณมั่นใจแค่ไหน / คุณแน่ใจแค่ไหน

Did I get you right? ฉันเข้าใจคุณถูกไหม?

การตอบกลับเพื่อยืนยันว่าตนเองแน่ใจหรือมั่นใจ:

 • Of course แน่นอน
 • Absolutely! แน่นอน
 • Certainly! แน่นอน
 • Confirmed ยืนยันแน่นอน
 • Yes, I am certain. ใช่, ฉันมั่นใจ / ใช่, ฉันแน่ใจ
 • I’m a hundred percent certain … ฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละ
 • I’m absolutely sure. ฉันแน่ใจจริงๆ
 • I have no doubt about it. ฉันเชื่อแบบไม่มีข้อข้องใจเลย
 • I’m sure about it. ฉันแน่ใจ
 • I don’t think there can be any doubt about …. ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรน่าสังสัยเกี่ยวกับ…
 • I’m positive. แน่ยิ่งกว่าแน่เสียอีก
 • I’m quite sure about it. ฉันค่อนข้างมั่นใจเลยแหละ
 • I’m absolutely certain that… ฉันมั่นใจจริงๆ ว่า…
 • I agree with you   ฉันเห็นด้วยกับคุณ
 • more the probable มันยิ่งกว่าเป็นไปได้อีก
 • assume that มันต้องเป็นแบบนั้น
 • bank on เชื่อใจได้ ไว้ใจได้ 

การตอบกลับเพื่อยืนยันว่าตนเองไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจ:

 • unsure / uncertain ไม่แน่ใจ ไม่แน่นอน
 • I guess ฉันขอเดา/คิดว่า
 • Probably น่าจะ/อาจจะ
 • Perhaps บางที
 • It seems… ดูเหมือน
 • It appears… ดูเหมือน
 • I’m not sure about it. ฉันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
 • I doubt it. ฉันเดาเอานะ
 • I’m not really sure about… ฉันไม่แน่ใจจริงๆ ว่า…
 • I don’t know for sure… ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนักหรอก
 • It’s very unlikely. ฉันว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอก
 • I have my own doubts. ฉันว่ามีอะไรตะหงิดๆ อยู่นิดนึง
 • I don’t think so. ฉันไม่คิดงั้นนะ
 • I don’t believe this is true. ฉันไม่เชื่อหรอกว่านี้เป็นเรื่องจริง
 • There’s some doubt in my mind that … มันมีอะไรน่าสงสัยอยู่นิดนึงตรงที่…
 • I’m not a hundred percent sure. ฉันไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะ
 • I don’t know yet. ฉันก็ยังไม่รู้เลย
 • I’m afraid so       ฉันก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
 • It can hardly be so          มันไม่น่าที่จะเป็นกรณีนี้, มันไม่น่าที่จะเป็นอย่างนั้น
 • Most unlikely ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
 • No one can know for certain ไม่มีใครรู้แน่นอน 
 • There’s little chance มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก
.