คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้! การเน้นความสำคัญ & การเพิ่มเติม

4747

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ “การเน้นความสำคัญ (EMPHASIS) และ การเพิ่มเติม (ADDITION)”

Engnow ได้รวบรวมคำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเน้นความสำคัญ (Emphasis) และ การเพิ่มเติม (Addition) ในประโยค มาฝากเพื่อนๆกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการพูดและการเขียน Essay (ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย)  โดย 2 เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวของกันเสียทีเดียว แต่ก็สามารถจัดรวมกลุ่มเชื่อมของทั้ง 2 เรื่องไว้ในบทความเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ การให้ความสำคัญคือการเน้นย้ำในเนื้อหาของประโยคที่ต้องการสื่อ เราสามารถใส่คำเชื่อมลงไปให้เกิดการเน้นย้ำได้ ในขณะที่การเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มเนื้อหาลงไปเพื่อขยายหรือเป็นข้อมูล มาลองดูคำเชื่อมของเรื่องเหล่านี้พร้อมตัวอย่างการเอาเข้าไปใช้ในประโยคต่างๆ กันเลย

.

Emphasis = การเน้น, ความสำคัญ, ให้น้ำหนัก

Undoubtedly แปลว่า อย่างแน่นอน ไม่ต้องสงสัย

Indeed แปลว่า แท้จริง

Obviously แปลว่า เห็นได้ชัดว่า

Generally แปลว่า โดยทั่วไป โดยรวม

Admittedly แปลว่า เป็นที่ยอมรับ

In theory / fact แปลว่า ในทางทฤษฎี / ข้อเท็จจริง

Particularly แปลว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Especially แปลว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Clearly แปลว่า เห็นได้ชัด

ตัวอย่างประโยค

I am undoubtedly handsome, no matter what I wear. ผมหล่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละ ไม่ว่าจะสวมใส่อะไรก็ตาม

The study clearly shows us that the experiment has been conducted inaccurately. การศึกษานี้แสดงให้พวกเราเห็นว่าการทดลองได้ถูกปฏิบัติขึ้นอย่างไม่ถูกต้องแม่นยำ

I didn’t particularly want to drink, but I had to. จริงๆ ฉันไม่ได้อยากจะดื่มหรอก แต่ฉันจำเป็นน่ะสิ

She loves all kinds of aninmals, especially, rodents. หล่อนรักสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ตระกูลหนู

Addition = การเพิ่มเติม, การเสริม

In addition แปลว่า นอกจากนี้

Furthermore แปลว่า อนึ่ง, นอกจากนี้

Also แปลว่า นอกจากนี้ยังมี เหมือนกัน

And แปลว่า และ

As well as แปลว่า และ, กับ, รวมทั้ง

ตัวอย่างประโยค

As well as the villains จำได้ดีพอๆ กับพวกวายร้าย

The air is very dry.  Also, you will need to buy lotion. อากาศมันแห้ง อีกทั้งคุณจะต้องไปซื้อโลชั่น

Furthermore, his seat is close to you. Try talking to him more. นอกจากนี้ เขายังนั่งใกล้เธอด้วย ลองคุยกับเขาให้มากขึ้นสิ

Share
.