10 สำนวนภาษาอังกฤษ ฉันไม่ไหวแล้ว!!!

3361

สำนวนภาษาอังกฤษที่จะบอกว่า ฉันไม่ไหวแล้ว !! กำลังจะเป็นบ้า

สำนวนในภาษาอังกกฤษที่บอกว่า กำลังจะเป็นบ้า หงุดหงิด หัวร้อน หรือ อารมณ์เสียนั้นสามารถพูดได้หลายแบบ ซึ่งบางคำอาจจะเป็นคำแสลงก็มี เพราะฉะนั้นมาดูกลุ่มคำเหล่านั้นพร้อมตัวอย่างประโยคในการใช้งานกัน

.
  • Lose it

ตัวอย่างประโยค:  Mom is going to lose it when she gets home and find out that we broke her vase.

  • Go mental

ตัวอย่างประโยค: My parents are going to go mental if they find out we had a party here!

  • Freak out

ตัวอย่างประโยค:  Mom will freak out when she found out we broke her vase!

  • Hit the roof

ตัวอย่างประโยค: My parents are going to hit the roof if they find out we had a party here!

  • Go off the deep end

ตัวอย่างประโยค: I only put a tiny scratch on your car, so there’s no need to go off the deep end.

  • Blow up

ตัวอย่างประโยค: When I saw the look on Natty’s face, I just know she’d blow up.

  • Pop one’s cork

ตัวอย่างประโยค: She tried to hold it back, but suddenly she popped her cork.

  • Go ape

ตัวอย่างประโยค: Anny will go ape if she ever hears about it.

  • Go berserk

ตัวอย่างประโยค: She went berserk and strangled her cat.

  • Blow one’s top

ตัวอย่างประโยค: I think he’ll blow his top when you give him news.

Share
.