แบ่งช่วงเวลาด้วย AM PM ไม่ให้สับสน !?

7006

ต้องบอกว่าหลายคนน่าจะเคยตกม้าตายมามากแล้วกับ AM PM ซึ่งไม่อยากให้เพื่อนๆ Engnow เป็นแบบนี้ วันนี้จะมาอธิบายว่า AM PM ย่อแบบไหน และใช้ยังไง ฉบับอธิบายละเอียด

AM PM คืออะไร ย่อมาจากอะไร และใช้ยังไง และตัวย่อแบบไหนจึงจะถูก a.m. AM หรือว่า A.M.  ยังคงเป็นประเด็นให้สับสนสำหรับหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมงอยู่ไม่มากก็น้อย เอาแค่ตอนเช้าเนี่ยเขาใช้ a.m. หรือ p.m. ก็จำไม่ได้แล้ว

.

การใช้ AM และ PM

– AM PM ย่อมาจากอะไร

– AM PM ย่อแบบไหนถูก

– AM PM นำไปใช้อย่างไร

– ตารางเปรียบเทียบเวลา 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

AM PM ย่อมาจากอะไร

– AM ย่อมาจาก Ante Meridiem หมายถึง Before noon แปลว่า ก่อนเที่ยง เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน (24:00) ถึงก่อนเที่ยงวัน ( 11:59 )

– PM ย่อมาจาก Post Meridiem หมายถึง After noon แปลว่า หลังเที่ยงวัน  เริ่มตั้งแต่เที่ยงวัน (12:00) ถึงก่อนเที่ยงคืน (23:59)

AM PM ย่อแบบไหนจึงจะถูก

ตัวย่อของ PM และ AM ที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับมีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

– ตัวพิมพ์เล็กมีจุด a.m. และ p.m.

– ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กไม่มีจุด AM และ PM

– ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กมีจุด  A.M. และ P.M. 

AM PM นำไปใช้อย่างไร

→ a.m. เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน 12:00 am (24.00) ถึงก่อนเที่ยงวัน 11:59 am

→ p.m. เริ่มตั้งแต่เที่ยงวัน 12.00 p.m.  ถึงก่อนเที่ยงคืน 11:59 (23.59)

ตัวอย่างประโยคการใช้ a.m และ p.m.

The train leaves Chiang Mai at 8:30 a.m. and arrives in Bangkok at 19:30 p.m. รถไฟออกจากเชียงใหม่เวลา 8.30 นาฬิกา และ ถึงกรุงเทพเวลา 19.30 นาฬิกา

I leave school at 3:30 PM and get home at 5:00 PM. ผมออกจากโรงเรียเวลาบายสามโมงครึ่ง และถึงบ้านเวลาห้าโมงเย็น

The meeting will start at 9 A.M. and will finish at 2 P.M. การประชุมจะเริ่มเวลาเก้าโมงเช้า และจะเสร็จเวลาบ่ายสองโมง

อย่างที่บอกไว้ว่า a.m. และ p.m. มีสามรูปแบบเดียวกัน ถ้าในบทความของเราเขียนรูปแบบไหนไว้ ก็ให้ใช้รูปแบบนั้นให้เหมือนกันทั้งบทความนะ ถ้าใช้ผสมปนเปกันมันจะดูไม่ดี เช่น

I leave school at 3:30 p.m. and get home at 5:00 PM.

Share
.