ชื่อสัตว์ที่เอามาอยู่ในสำนวน

1274

คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์มีมากมายให้เราท่องจำ ลองมาท่องจำเป็นสำนวนดูกันหน่อย ว่าพอเอาไปรวมกับคำอื่นๆ แล้วจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะ

Cat burglar : แมวขโมยหรือพวกโจรย่องเบา ตัวอย่างเช่น

.

The cat burglar came and left without a trace. โจรย่องเบาเข้าและออกไปแบบไร้ร่องรอย

Top dog แปลว่า คนที่มีฐานะหรือตำแหน่งสูงกว่า หรือได้เปรียบกว่า ตัวอย่างเช่น

Be careful what you say to her because she’s the top dog in this town. ระวังในสิ่งที่จะคุณพูดถึงเธอหน่อย เพราะเธอเป็นผู้มีอิทธิพลมากในเมืองนี้

Road hog สำนวนนี้ใช้พูดถึงการขับรถบนถนน โดย road hog จะหมายถึง คนขับรถที่เห็นแก่ตัว ผู้ที่ขับรถโดยไม่ระมัดระวัง ไม่ใส่ใจใครนั่นเอง ตัวอย่างเช่น

A road hog almost hit me at the crosswalk. คนขับรถนิสัยเสียคนนึง เกือบจะขับรถชนฉันที่ทางม้าลาย

Monkey business ในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่สุจริต หรือธุรกิจที่เทา ดำ ตัวอย่างเช่น

He has been fired as there was some monkey business with the books. เขาถูกไล่ออกเนื่องจากทุจริตเกี่ยวกับบัญชี

Act like an ape หมายถึง ทำตัวแย่ๆ โง่เง่า และป่าเถื่อน

He has been acting like an ape ever since his girlfriend left him. เขาทำตัวบ้าบอ (อย่างกับวานร) ตั้งแต่ถูกแฟนทิ้ง

Work like a dog ทำงานหนักมาก

I’m too old to work like a dog. ฉันแก่เกินกว่าจะทำงานหนัก (เหมือนหมา) แล้วนะ

Share
.