สำนวนที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ปี 2020 Part 3 !!

816

อ่านต่อ “สำนวนที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ปี 2020 Part 1 !!”

อ่านต่อ “สำนวนที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ปี 2020 Part 2 !!”

.

now and then = เป็นครั้งคราว

I like to go to a movie now and then. ฉันไปดูหนังเป็นบางครั้งบางคราว

pull someone’s leg = แกล้ง, ล้อเล่น

Don’t worry. I was just pulling your leg about TOEIC score. อย่าคิดมากเลย ฉันล้อเล่นเรื่องคะแนนโทอิคหน่ะ

put oneself in one’s place = เอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงจิตใจคนอื่น

If I put myself in your place, I would do the same thing. ฉันเข้าใจคุณ ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็จะทำเหมือนกัน

sleep on it = ใช้เวลาคิด, นอนคิด

You don’t have to answer me now – sleep on it and tell me whenever you’re ready. คุณยังไม่ต้องให้คำตอบฉันตอนนี้ก็ได้ กลับไปนอนคิดแล้วค่อยให้คำตอบเมื่อคุณพร้อม

be ready for = เตรียมพร้อมสำหรับ

Are you ready for your examination? คุณเตรียมพร้อมสำหรับการสอบแล้วหรือยัง

bring something under control = ทำให้อยู่ภายใต้การควบคุม

The dictator was at last able to bring the army under his control. ท่านผู้นำสามารถทำให้ทหารอยู่ภายใต้การควบคุม

be aware of = คำนึงถึง

We have to be aware of the risk of disease. พวกเราควรคำนึงถึงความเสี่ยงของโรคด้วย

be in the red = เป็นหนี้สิน

They’ve been in the red for the past seven years. พวกเขาเป็นหนี้สินตลอดเวลากว่าเจ็ดปีที่ผ่านมา

under the weather = ไม่สบาย ลาป่วย

I feel under the weather. I will go home now.  ฉันเหนื่อยๆ ไม่ค่อยสบาย ฉันจะกลับบ้านละ

don’t sweat it = อย่ากังวลไปเลย

Don’t sweat it, Everything will work out for you. อย่ากังวลเลยทุกอย่างจะดีเอง

rings a bell = คุ้นๆ เคยได้ยิน

Excuse me, have we met before?  It seems like your face rings a bell. ขอโทษนะครับ เราเคยเจอกันมาก่อนรึเปล่า ผมรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเลย

apples and oranges = แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คนหรือสิ่งของสองสิ่งที่แตกต่างกัน

For me, she’s not even my competitor. It’s like apples and oranges. สำหรับฉันแล้ว หล่อนไม่ใช่แม้แต่คู่แข่งของฉัน มันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้หรอก

apple of one’s eyes = สิ่งอันเป็นที่รัก แก้วตาดวงใจ คนพิเศษ สุดที่รัก

You are the apple of my eyes. คุณคือสุดที่รักของผม

go round in circles  หรือ go around in circles = พายเรือในอ่าง พายเรือในหนอง

The discussion in this meeting kept going around in circles. การอภิปรายในการประชุมครั้งนี้เหมือนพายเรือวนในอ่างไปมา 

heart in one’s mouth = ตื่นเต้น ประหม่า กังวล หวาดกลัว

My heart was in my mouth when I walk in to the room for job interview. ฉันรู้สึกประหม่ามากตอนที่เดินเข้าไปในห้องเพื่อสัมภาษณ์งาน

chase the rainbows = ไขว่คว้าหรือไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Anna wants to be an idol but her friend told her to stop chasing the rainbows. แอนนาอยากจะเป็นไอดอล แต่เพื่อนของเธอบอกให้เธอหยุดไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้


อ่านต่อ “Everyday expression คำศัพท์ สำนวนง่ายๆ ที่ใช้ได้ทุกวัน”

Share
.