รวมคำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย 2020 !! พร้อมตัวอย่างประโยค Part 2

1162

Duplicate (v.) ทำสำเนา, ทำซ้ำ

If you can duplicate, I’ll need it for 2 copies. ถ้าคุณสามารถทำสำเนาได้ ฉันต้องการ 2 ชุด

.

Inventory (n.) สินค้าคงคลัง

Our inventory of foods is the biggest in town. อาหารคงคลังของเรามีมากสุดในเมือง

Outdated (v.)  ล้าสมัย

Nowadays this technique is completely outdated. ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ล้าสมัยไปแล้ว

Devise (v.) คิดวิธีการขึ้นใหม่

Our purpose is to devise a way to improve quality and reduce cost. จุดมุ่งหมายของเราคือ คิดค้นวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

Facilitate (v.)  ทำให้ง่ายขึ้น, สะดวกขึ้น

The washing machine facilitates my housework. เครื่องล้างจานทำให้ง่านบ้านของฉันง่ายขึ้น

Urgent (adj.) เร่งด่วน

I must speak to Miss. Jane. It is very urgent. ฉันจำเป็นต้องคุยกับเจน มันเป็นเรื่องด่วน

Protect (v.) ปกป้องคุ้มครอง

I’ll protect you. ผมจะปกป้องคุณเอง

Prevent  (v.) ป้องกัน, ขัดขวาง

There is nothing to prevent us from winning. ไม่มีอะไรขัดขวางเราจากชัยชนะได้

Disruption (n.) การขัดขวาง

We might have a disruption of our little project. พวกเราอาจจะมีเหตุขัดขวางโปรเจคของเรา

Disturb (v.) รบกวน, ขัดจังหวะ

Sorry to disturb you, but can I borrow your pen? ขอโทษที่ขัดจังหวะ แต่ฉันขอยืมปากกาคุณได้ไหม

Secure (v.) ทำให้ปลอดภัย, รับประกัน

Secure this room and get ready to move. คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย

opposition (n.) ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน, ฝ่ายค้าน

You don’t know anything about the opposition, คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอีกฝ่าย

Cover (v.) รวามถึง. ครอบคลุม

The health insurance covers the cost of all medicine. ประกันสุขภาพครอบคลุมค่ายาทั้งหมด

Escort (n.) ผู้ติดตามคุ้มครอง

You have to wait for your escort to take you to the party. คุณต้องรอผู้ติดตามของคุณเพื่อพาคุณเข้าไปในงานปาร์ตี้

Salary (n.) เงินเดือน (มักจะกล่าวเป็นเงินรวมรายปี)

I recieved a salary of 1 millon baht per year. ฉันได้เงินเดือนรวม 1 ล้านบาทต่อปี


อ่านต่อ “เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษต้อนรับหน้าหนาวกัน (Winter Vocabulary)”

อ่านต่อ “ความแตกต่างของคำว่า like กับ alike”

อ่านต่อ “มาแล้ว!!! ข้อสอบ TOEIC 2020 แบบใหม่”

Share
.