เพศของคำนาม ? (The gender of noun) มีวิธีเลือกใช้อย่างไรบ้าง

4135

เพื่อนๆ ทราบไหมว่า ภาษาอังกฤษก็มีการแบ่งเพศด้วย เรียกว่า The gender of noun หรือเพศของคำนาม

ภาษาอังกฤษแบ่งเพศของคำนามออกเป็น 3 ชนิด คือ

.
  1. เพศชาย (Masculine gender) เช่น Boy, King, Uncle

2. เพศหญิง (Feminine gender) เช่น Girl, Queen, Aunt

3. ไร้เพศ (Natural gender) เช่น Book, House, Pen, Pencil

ส่วนคำนามที่ไม่ได้ระบุเพศแน่นอนว่าเป็นหญิงหรือชาย เรียกว่า เพศรวม (Common gender) เช่น Friend, Child, Children

รูปของคำนามเพศชายและเพศหญิง

1.โดยทั่วไปแล้ว ถ้าข้อความไม่ชี้ชัดเรื่องเพศ เรามักจะใช้รูปเพศชายเสมอ แต่หากต้องการเปลี่ยนเพศเป็นหญิงนั้น สามารถเปลี่ยนได้ดังนี้

1.1 เติม -ess ท้ายเพศคำนามชาย เช่น

Masculine gender Feminine gender คำแปล
poetpoetess นักกวี
author authoress นักเขียน
godgoddess พระเจ้า
heir heiressทายาท
host hostess เจ้าภาพ
actor actress นักแสดง
waiter waitress พนักงานเสริฟ์
prince princess เจ้าชาย/เจ้าหญิง
muder muderessฆาตรกร

1.2 เป็นคำแต่ละคำ เช่น

Masculine gender Feminine gender
boy เด็กชาย girl เด็กหญิง
brother พี่ชาย/น้องชาย sister พี่สาว/น้องสาว
son ลูกชาย daughter ลูกสาว
uncle ลุง aunt ป้า
nephew หลานชาย niece หลานสาว
king พระราชา Queen พระราชินี
cock ไก่ตัวผู้ hen ไก่ตัวเมีย
bull วัวตัวผู้ cow วัวตัวเมีย
wizard พ่อมด witch แม่มด
gander ห่านตัวผู้ goose ห่านตัวเมีย
ram แกะตัวผู้ ewe แกะตัวเมีย
fox หมาป่าตัวผู้ vixen หมาป่าตัวเมีย

2. ในคำนามเพศรวม (Common gender) การชี้ชัดเรื่องเพศของคำนาม อาจใช้การคำนามผสม (Compound noun) โดยมีคำหนึ่งแสดงเพศ เช่น

Masculine gender Feminine gender
manservant พ่อบ้าน maidservant แม่บ้าน
boy cousin หลานชาย girl cousin หลานสาว
boyfriend แฟนชาย girlfriend แฟนสาว
landlord เจ้าของที่ที่เป็นผู้ชาย landlady เจ้าของที่ที่เป็นผู้หญิง
peacock นกยูงตัวผู้ peahen นกยูงตัวเมีย

3. คำนามเพศหญิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น

Masculine gender Feminine gender
hero วีรบุรุษ heroine วีรสตรี
Czar เทพเจ้า Czarina เทพนารี

4.คำนามบางคำมีทั้งแบบเพศชาย เพศหญิง และแบบไร้เพศ เช่น

Masculine gender Feminine genderCommon gender
father mother parent
son daughterchild
boy girlchild
man woman person
king queen monarch
ram ewesheep
schoolmistressschoolmasterteacher
boar sowpig

บางครั้งเราจะได้ฟังคำศัพท์ที่แบ่งเพศโดยที่ไม่รู้ตัว ทีนี้ได้มาอ่านและทำความรู้จักกันอย่างจัดเต็มแล้ว คงไม่สับสนเวลานึกถึงคำศัพท์ที่สามารถแบ่งเพศได้และไม่ได้กันนะ

Share
.