ว่าด้วยเรื่องของ Question tag

3420

Question tag คือประโยคคำถามที่ห้อยท้ายอยู่หลังประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้

Today is Sunday, isn’t it?

ส่วนที่ห้อยท้ายอยู่ คือ isn’t it? นี่แหละที่เราเรียกว่า question tag ซึ่งจะพบบ่อยในภาษาพูดมากกว่า พูดเพื่อเน้นความมั่นใจหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่เราพูด ลองเปรียบเทียบประโยคคำถามธรรมดากับประโยคคำถามแบบ question tag ดู

.

Can you play guitar?

You can guitar, can’t you?

สองประโยคนี้แตกต่างกันตรงที่ ประโยคแรก เป็นการถามทั่วๆ ไป เพื่อต้องการรู้ข้อมูลนั้นจริงๆ ว่าอีกฝ่ายเล่นกีต้าร์เป็นมั๊ย แต่ประโยคที่สองที่มี question tag คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นเป็นแต่ต้องการถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้น

** หลักการเขียน question tag มีดังนี้

– ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า question tag จะต้องทำเป็นรูปปฏิเสธ เช่น

She came here yesterday, didn’t she? เมื่อวานเธอมาที่นี่ใช่มั๊ย

– ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ question tag ต้องเป็นบอกเล่า เช่น

He won’t quit, will he? เขาจะไม่ลาออกใช่มั๊ย

Share
.