ภาษาอังกฤษกับคำว่า “เคย” ใช้อย่างไรดี ?

22422

หลายคนคงเข้าใจว่า ever หมายความว่าเคย ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น ถ้าอย่างนั้นคำว่าเคย ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง เรามาเริ่มกันเลย

คำว่าเคยในภาษาอังกฤษ = Present perfect tense = S + has/have + V3 เช่น

.

He has had a girlfriend. เขาเคยมีแฟน

He hasn’t had a girlfriend. เขาไม่เคยมีแฟน

He has never had a girlfriend. เขาไม่เคยมีแฟน

Have you ever had a girlfriend? คุณเคยมีแฟนไหม

  • Yes, I have. ฉันเคยมีแฟน
  • No, I haven’t ฉันไม่เคยมีแฟน

I have been to Japan. ฉันเคยไปญี่ปุ่น

I haven’t been to japan. ฉันไม่เคยไปญี่ปุ่น

I have never been to japan. ฉันไม่เคยไปญี่ปุ่น

Have you ever been to japan. คุณเคยไปญี่ปุ่นไหม

  • Yes, I have. ฉันเคยไปญี่ปุ่น
  • No, I haven’t ฉันไม่เคยไปญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง

  • ever ใช้กับประโยคคำถามเท่านั้น ไม่ใช้ในประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฎิเสธ
  • หากใช้คำว่า ever กับประโยคบอกเล่า เช่น I love you ever so much. (ประโยคนี้ ever ไม่ได้แปลว่าเคย แต่ใช้เพื่อเป็นการเน้นว่า “มากๆจริงๆ”)

นอกจากนี้ เรายังมีคำว่า use to ซึ่งมีความหมายว่า เคย เคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องในอดีตแต่ในปัจจุบันไม่ทำแล้ว เคยทำเป็นนิสัย เช่น

used to 1 : กิจวัตรประจำที่เคยทำในอดีต

I used to exercise every day. เมื่อก่อนฉันออกกำลังกายทุกวัน

He used to smoke. เขาเคยสูบบุหรี่ (เคยสูบจนเป็นนิสัย แต่ปัจจุบันไม่ได้สูบแล้ว)

used to 2 : ความจริงทั่วไปในอดีต

เราใช้ used to เพื่อพูดถึงความจริงในอดีตที่ปัจจุบันไม่เป็นจริงอีกแล้วในปัจจุบัน เช่น

I used to live in Paris. ฉันเคยอาศัยอยู่ในปารีส (ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้ว)

I used to be a teacher. ฉันเคยเป็นครู (เมื่อก่อนเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว)

I’m used to being a teacher ฉันชินซะแล้วกับการเป็นครู

หมายเหตุ

ความแตกต่างของ has/have + V3 กับ use to จะให้ความหมายแตกต่างกัน เช่น

I have been to Vietnam. ฉันเคยไปเวียดนาม (อาจจะเคยไปเที่ยว)

I use to go to Vietnam. ฉันเคยไปเวียดนาม (เคยไปบ่อยๆ อาจจะมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส หรือเป็นไกด์)

I used to get a GPA of 4 when I was young. ฉันเคยได้เกรด 4 ตอนเด็กๆ อาจจะครั้งเดียว หรือมากกว่า แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว

I have been getting a GPA of 4 since when I was young. ฉันเรียนเก่งมากๆ เลยได้เกรด 4 มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว และก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ

I had been getting a GPA of 4 until I reached undergraduate. ฉันได้เกรด 4 มาตลอด จนกระทั่งเข้ามหาลัย เพราะมันยากมากๆ เกรด 4 เลยไม่ได้แล้ว

Share
.