ชอบ / ไม่ชอบ VS Like / Alike และ Unlike / Dislike !?

2979

คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้งานไม่เหมือนกัน อย่างคำว่า Like กับ Alike และคำว่า Unlike กับ Dislike กัน เพื่อนๆ หลายคนคงเตยสับสนกับคำเหล่านี้กัน วันนี้เราจะมาเฉลยกันว่า 4 คำนี้มีการใช้งานต่างกันในแต่ละสถานการณ์อย่างไร มาดูกันเลย

Like / Alike 

.

Like เป็น Verb หมายความว่า ชอบ

I like chocolate cake. ฉันชอบเค้กชอกโกแลต

I like it. ฉันชอบมัน

Like  เป็น Prep หมายความว่า เช่นเดียวกับ 

Like his brother, Ben drives to school. เบนขับรถไปโรงเรียน เช่นเดียวกับพี่ชายของเขา

Like his father, John is 180 centimeters tall. จอห์นสูง 180 เซนติเมตร เช่นเดียวกับพ่อของเขา

Like her mother, she is a teacher. เธอเป็นคุณครู เช่นเดียวกับแม่ของเธอ

Like  เป็น Adj หมายความว่า เหมือน 

Noun + V. to be + like + Noun

Your shoes are like her shoes. รองเท้าของคุณเหมือนรองเท้าของหล่อนเลย

Tom is very like his brother, Ken. ทอมเหมือนเคนพี่ชายของเขา

She is like your friend. หล่อนเหมือนเพื่อนของคุณ

She so kind like an angel. หล่อนใจดีเหมือนนางฟ้า

Like + pronoun

My car is just like hers. รถของฉันเหมือนของหล่อนมากเลย

My bag is just like hers. กระเป๋าของฉันเหมือนของหล่อนเลย

Alike เป็น Adj หมายความว่า เหมือนกัน คล้ายกับ โดย alike จะวางไว้ข้างหลังคำกริยา เช่น verb to be, seem, look เท่านั้นตามโครงสร้าง ดังนี้

Plural Noun + verb to be + alike 

The twin girls are alike. เด็กหญิงคู่แฝดเหมือนกันจริงๆ

Noun and Noun + verb to be + alike

Ann and Eve are alike. แอนคล้ายกับอีฟ

Alike เป็น Adv หมายความว่า เช่นเดียวกัน เท่ากัน

If everyone is thinking alike, then somebody isn’t thinking. ถ้าทุกคนคิดเหมือนๆกัน คนบางคนก็จะไม่คิดเท่ากัน

My mom loved her dogs alike. แม่ของฉันรักน้องหมาของเธอเท่า ๆ กัน

สรุป Like / Alike

A + is + like + B.

แต่ถ้าเป็น alike เราจะใช้

A and B are alike.

Unlike / Dislike 

Unlike เป็น Prep หมายความว่า ต่างจาก 

Unlike his brother, Ben drives to school. เบนขับรถไปโรงเรียน ต่างจากพี่ชายของเขา

Unlike his father, John is 180 centimeters tall. จอห์นสูง 180 เซนติเมตร ต่างจากพ่อของเขา

Unlike her mother, she is a nurse. เธอเป็นนางพยาบาล ต่างจากแม่ของเธอ

Unlike เป็น Adj หมายความว่า ไม่เหมือนกับ

Bank is unlike his brother. แบงค์ไม่เหมือนกับพี่ชายของเขา

Ann is unlike Jane, even though they are twins. แอนไม่เหมือนกับเจน แม้พวกเขาจะเป็นฝาแฝด

Dislike เป็น Verb หมายความว่า ไม่ชอบ

They dislike him cause his attitude toward woman is really bad. เธอไม่ชอบเขาเพราะทัศนคติต่อผู้หญิงของเขาแย่มาก

I disliked her from the first moment we met. ฉันไม่ชอบเธอจากการเจอกันตั้งแต่ครั้งแรก

Share
.