คำศัพท์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า + หลักการใช้คำว่า ill / sick ต่างกันอย่างไร ?

3005

ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาด อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะด้วยนะ ช่วงนี้เรามาทำความรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการและโรคกัน

 • Disease แปลว่า โรค
 • Disease outbreak แปลว่า โรคระบาด
 • Symptom แปลว่า อาการของโรค
 • Outbreak แปลว่า การระบาดของโรค
 • illness แปลว่า เจ็บป่วย
 • Cold แปลว่า ไข้หวัด
 • person-to-person spread แปลว่า การติดต่อจากคนสู่คน
 • Cough แปลว่า ไอ
 • Dry cough แปลว่า ไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ
 • Wet cough แปลว่า ไอแบบมีเสมหะ
 • Vomit / Throw up แปลว่า อาเจียน
 • Sore throat แปลว่า เจ็บคอ
 • Headache แปลว่า ปวดหัว
 • Runny nose แปลว่า น้ำมูกไหล
 • Infection แปลว่า การติดเชื้อ

ความแตกต่างระหว่าง ill และ sick

.
 • ill เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) หมายถึง ความเจ็บป่วยทางร่างกาย สภาพความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง อาการหนัก เป็นโรค (disease) เช่น โรคมะเร็ง (cancer) โรคปอดบวม (pneumonia) ซึ่ง ill สื่อถึงความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บมากกว่า sick เช่น

Her husband is seriously ill, he got a Cancer of stomach. สามีของเธอป่วยหนัก เขาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

Mary is ill in hospital with a cancer of the lung. แมร์รี่ป่วยเป็นมะเร็งปอดอยู่ที่โรงพยาบาล

 • sick เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) หมายถึงความเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ หรือที่ไม่ชัดเจนโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ต่างกับ ill เช่น

She has eaten bad food and she has just been sick. หล่อนรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด หล่อนจึงรู้สึกไม่สบาย

แต่นอกจากหมายถึงความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้ว sick ยังใช้สื่อถึงความย่ำแย่ทางอารมณ์ความรู้สึกด้วย เช่น

sick ในความหมายว่า อารมณ์ไม่ดี เช่น I feel sick. ฉันรู้สึกไม่ดี  

sick ในความหมายว่า อาการเมารถ เมาเรือ อาเจียน เช่น Morning sickness การแพ้ท้อง

Ken felt sick the morning after the party. เคนอาเจียนตอนเช้าหลังจากปาร์ตี้เมื่อคืน

sick ในความหมายว่า เบื่อ เซ็ง ไม่สบอารมณ์ รังเกียจ ต้องคู่กับ of เช่น

I’m so sick of you ฉันเบื่อคุณมากเลย

I’m sick of eating salad. I’ve eaten it every day this week. ฉันเบื่อสลัดมากเลย กินมันมาตลอดทุกวันทั้งสัปดาห์

I’m so freaking sick of this!  โคตรเซ็ง โคตรเบื่อเรื่องนี้

สามารถใช้ทั้งคำว่า ill และ sick หลังคำกริยา อย่างเช่น be, become, feel, look หรือ seem

สำหรับศัพท์วัยรุ่น หรือคำสแลง จะใช้ sick เพื่อสื่อถึงการชื่นชม การยกย่องสรรเสริญ เจ๋ง เช่น

Hey, you’ve gotta see it.  It’s sick! เฮ้ นายต้องไปดูนะ มันเจ๋งมาก

Dude, that song is so sick! นาย เพลงนั้นเจ๋งว่ะ

นอกจากนี้ Sick ยังมีสำนวนอื่นๆ อีกด้วย เช่น

sick as a dog / as sick as a dog แปลว่า ป่วยมาก, คลื่นไส้อาเจียน, คลื่นเหียน

sick as a parrot / as sick as a parrot แปลว่า ผิดหวังมาก, อิจฉา, ริษยามาก

Share
.