ความหมายของ As และหลักการใช้ (Part 2)

1774

บทก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกับความหมายของ as กันไปแล้ว นอกจากจะใช้อย่างคำเดี่ยวๆ แล้ว as ยังนำไปรวมกับคำอื่นๆ ได้อีก กลายเป็นสำนวนที่มีความหมายที่แตกต่างออกไป สำนวนที่มี as ที่สำคัญและเจอบ่อยๆ มีดังนี้

1. such as แปลว่า ตัวอย่างเช่น เช่น

.

I like eating fruits such as watermelon, apple, orange, and mango. ฉันชอบกินผลไม้เช่น แตงโม แอปเปิ้ล ส้ม และ มะม่วง

2. so as to แปลว่า เพื่อที่จะ เช่น

I work hard so as to earn a lot of money. ฉันทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินเยอะๆ

3. as such แปลว่า เช่นนั้น หรือ ดังที่เป็นเช่นนั้น เช่น

When I study abroad, I was a foreigner and was treated as such. ตอนที่ฉันไปเรียนเมืองนอก ฉันก็กลายเป็นคนต่างชาติ และทุกคนก็ปฏิบัติกับฉันเช่นนั้น

4. as well แปลว่า เช่นเดียวกัน ด้วยเหมือนกัน เช่น

I don’t know what happened in my life and I don’t know what to do as well. ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตฉันและไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกัน

5. as well as แปลว่า รวมถึง, และ, ตลอดจน เช่น

He’s smart, healthy, hard-working as well as discreet. เขาทั้งหล่อ ดูสุขภาพดี ขยัน และยังสุขุมด้วย

6. as soon as แปลว่า ทันทีที่, เร็วเท่าที่ เช่น

As soon as I reached home, I knew there was something strange inside. ทันทีที่ฉันถึงบ้าน ฉันก็รู้ว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ข้างในบ้าน

7. as far as แปลว่า เท่าที่ เช่น

I will help you as far as I can. ฉันจะช่วยคุณเท่าที่ฉันจะสามารถช่วยได้

8. As far as (someone) is concernedหมายถึง ในความคิดเห็นของ….   เช่น

As far as I’m concerned, she is the best teacher of mine. ในความคิดเห็นของฉัน เธอเป็นครูที่ดีที่สุดของฉันเลย

9. as long as แปลว่า ตราบเท่าที่ เช่น

I will stay by your side as long as you want. ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตราบเท่าที่คุณต้องการเลย

10. as much as แปลว่า มากเท่ากับ หรือ เกือบเช่น

I don’t like science as much as math. ฉันไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์พอๆกับคณิตน่ะแหละ

11. as…as anythingแปลว่า มาก ใช้ในการเน้น adjective หรือ adverb ให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น เช่น

She is as smart as anything. เธอฉลาดมากๆ

12. as good asแปลว่า เท่ากับ เหมือนกับ หรือแปลว่า เกือบ ก็ได้ เช่น

My work is as good as done. งานฉันเกือบจะเสร็จแล้ว

นี่เป็นตัวอย่างการใช้ as ที่นำไปรวมกับคำอื่นๆ จนเกิดเป็นสำนวนที่มีความหมายแตกต่างกันออกไป อันที่จริงแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่ยกตัวอย่างมาข้างบนนั้นคือคำที่เรามักจะพบบ่อยๆ ลองนำไปใช้ดูนะ

Share
.