การใช้ who, whom ในการตั้งคำถาม

2359

Who กับ Whom  มีหลายคนงงว่าใช้ยังไง ในกรณีนี้จะพูดถึงเฉพาะการนำมาตั้งคำถาม Who กับ Whom แปลว่า “ใคร” โดย

Who ———–  ตั้งคำถามที่เป็นประธาน

.

Whom ——— ตั้งคำถามที่เป็นกรรม

ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจคำว่าประธาน กับ กรรม กันก่อน ประธานคือผู้แสดงการกระทำ ส่วน กรรม คือผู้ถูกกระทำ ลองเปรียบเทียบจากสองประโยคนี้

“ใครให้เงินคุณ?” กับ “คุณให้เงินกับใคร?”

ประโยคแรก  “ใครให้เงินคุณ?” ใครเป็นประธาน เพราะทำกริยาให้ ฉะนั้นประโยคนี้เวลาจะถามต้องใช้ who คือ

Who gave money to you?

ประโยคที่สอง “คุณให้เงินกับใคร ?” ใครเป็นกรรม เพราะถูกให้เงิน (รับการกระทำ) เวลาถามประโยคนี้ต้องใช้  whom คือ

Whom did you give money?

โครงสร้างในการตั้งคำถามที่ใช้  who มักจะเป็น Who + คำกริยา + (กรรม) + ………….?

เพราะเมื่อ who  ใช้ตั้งคำถามที่เป็นประธาน ก็สามารถตามด้วยกริยาได้เลย โดยเรียงลำดับคำเหมือนประโยคบอกเล่าเช่น

  • Who loves you?
  • Who is sitting next to Josh?
  • Who ate my cake in the fridge?

แต่ Whom จะมีโครงสร้าง Whom + กริยาช่วย + ประธาน + กริยา + …..?

แต่เมื่อใช้ Whom ในการสร้างประโยคคำถาม จะเรียงโครงสร้างเหมือนประโยคคำถามทั่วไปคือ กริยาช่วยมาก่อนประธาน เช่น

  • Whom were you talking to when I arrived here?
  • Whom did you see last night?
  • Whom will you go with?
Share
.