การอ่านตัวเลขในแบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ (Part 1)

13844

ในบางครั้งเราอาจจะเจอตัวเลขที่มาในหลากหลายรูปแบบ เช่น เศษส่วน ทศนิยม หน่วยเงินตรา เลขยกกำลัง หรือแบบอัตราส่วน แต่ละแบบก็มีการอ่านเฉพาะตัวของมันซึ่งชวนปวดเฮด!! พอสมควร มาดูวิธีการอ่านในแต่ละแบบกันเลย

1. การอ่านเศษส่วน ในบางครั้งเศษส่วนก็จะมีคำเฉพาะเช่น

.

½  อ่านว่า a half

¼ อ่านว่า a quarter หรือ a fourth

แต่หลักการอ่านโดยทั่วไปคือ ให้อ่าน “เศษ” แบบตัวเลขธรรมดาที่เป็นจำนวนนับ (ถ้าเป็น 1 ให้อ่านว่า a/an หรือ one ก็ได้) และให้อ่าน “ส่วน” เป็นแบบลำดับที่ เช่น

1/8 อ่านว่า an eighth หรือ one-eighth

1/5 อ่านว่า a fifth หรือ one-fifth

แต่ถ้า “เศษ” มีจำนวนมากกว่า 1 ให้เติม s ที่ “ส่วน” ด้วย ถ้ามีจำนวนเต็มข้างหน้าก็ให้เชื่อมด้วย and เช่น

¾ อ่านว่า   three-quarters หรือ three-fourths

5/16   อ่านว่า  five-sixteenths

2 3/7  อ่านว่า two and three-sevenths

2. การอ่านจุดทศนิยม การอ่านจุดทศนิยมต้องแบ่งเลขออกเป็นสองส่วน คือส่วนหน้าจุดและหลังจุด

เลขหน้าจุดทศนิยมให้อ่านแบบตัวเลขธรรมดา ส่วนเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวไม่ต้องอ่านแบบหลักสิบหรือร้อยหรือพัน และตัวจุดทศนิยมเรามักจะอ่านว่า “point” เช่น

35.678 อ่านว่า thirty-five point six seven eight

345.98 อ่านว่า three hundred and forty-five point nine eight

123.09 อ่านว่า one hundred and twenty-three point zero nine

3. การอ่านหน่วยเงิน บางครั้งหน่วยเงินจะมีจุดทศนิยม ให้อ่านแบบมีหลักทั้งตัวที่อยู่หน้าจุดและหลังจุด หน่วยสกุลเงินในแต่ละประเทศจะมีหน่วยเงินหลักและหน่วยเงินรอง เช่น

เงินดอลล่าร์ จะมี หน่วย dollar เป็นหน่วยหลัก และ cent เป็นหน่วยรอง

เงินปอนด์ จะมีหน่วย pound เป็นหน่วยหลัก และ pence เป็นหน่วยรอง

เงินยูโร จะมีหน่วย euro เป็นหน่วยหลัก และ cent เป็นหน่วยรอง

มีวิธีการอ่านดังนี้

1,653.40 USD : one thousand six hundred and fifty-three dollars and forty cents

37,231.50 EUR : thirty-seven thousand two hundred and thirty-one Euros and fifty cents

4. การอ่านอัตราส่วน เวลาอ่านตัวเลขที่เป็นอัตราส่วนที่พบบ่อยคือพวกผลคะแนนในกีฬาต่างๆ ให้อ่าน เครื่องหมาย : ว่า to เช่น

3:4 อ่านว่า three to four

2:0 อ่านว่า two to zero

5. การอ่านเลขยกกำลัง การอ่านเลขยกกำลังในภาษาอังกฤษ จะมีคำเฉพาะอยู่สองตัวคือ ถ้ายกกำลัง 2 ให้ใช้คำว่า squared ถ้ายกกำลัง 3 ให้ใช้คำว่า cubed เช่น

23  อ่านว่า two cubed

42 อ่านว่า four squared

แต่ถ้าเป็นเลขยกกำลังตัวอื่นให้อ่านเลขยกกำลังเป็นแบบลำดับที่แบบนี้

105 อ่านว่า ten to the fifth power

312 อ่านว่า three to the twentieth power

4n อ่านว่า four to the n-th power

อ่านต่อ Part 2 ที่นี่

Share
.