การขออนุญาตในภาษาอังกฤษ (asking for permission)

12199

เวลาที่เราจะขออนุญาตคนอื่นทำอะไรก็ตาม ปกติแล้วก็มักจะใช้ภาษาสุภาพ ในภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ปกติแล้วในภาษาอังกฤษเวลาขออนุญาตมักจะพูดเป็นประโยคคำถามว่าฉันสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือไม่ มีหลายประโยคและหลายสำนวนที่ใช้พูดเพื่อขออนุญาต ดังนี้

1. การใช้ can / could

.

Can กับ Could ความหมายทั่วไปจะใช้ในการพูดถึงความสามารถ แต่can / could จะใช้การขออนุญาตได้ด้วย โดยเขียนหรือพูดในเชิงประโยคคำถาม โดยการใช้ could จะสุภาพกว่าการใช้ can เช่น

Can I use your computer? ฉันขอใช้คอมพิวเตอร์ได้มั้ยคะ

** ถ้าต้องการให้สุภาพมากขึ้นก็ใช้ could และอาจจะเติม please ไว้ด้านหลังก็ได้

Could I use your computer, please?

Can I have your name please? ขอทราบชื่อคุณหน่อยได้มั้ยคะ

Could you move over, please? คุณช่วยกรุณาขยับไปหน่อยได้มั้ยคะ

 2. การใช้ may

May ปกติจะใช้ในการคาดการณ์ แปลว่า “อาจจะ” เวลาที่เรานำมาขออนุญาตจะใช้ในรูปประโยคคำถาม เช่น

May I turn off the fan? ขออนุญาตปิดพัดลมได้มั้ยคะ

May I go out please? ขออนุญาตออกไปข้างนอกได้มั้ย

May I use your camera? ขอใช้กล้องถ่ายรูปหน่อยได้มั้ยคะ

3. ใช้ Do you mind if ……..?   / Would you mind if ………….?

mind ในที่นี้หมายถึง รังเกียจ เวลาขออนุญาต ใช้เป็นประโยคคำถามก็ได้ เช่น

Do you mind if I sit here? คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าฉันจะนั่งตรงนี้

Would you mind if I borrow you cell phone? คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าฉันจะขอยืมโทรศัพท์มือถือคุณหน่อย

** ที่กล่าวมาแล้วเป็นการแสดงการขออนุญาตแบบประโยคคำถาม แต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าอาจจะใช้คำว่า can หรือ may เช่น

You may use the computer. เชิญคุณใช้คอมพิวเตอร์ได้

You can borrow my money. คุณจะยืมเงินฉันก็ได้นะ

แต่ถ้าเป็นการพูดว่าไม่อนุญาต จะใช้คำว่า mustn’t กับ can’t เช่น

You mustn’t park here. คุณห้ามจอดรถที่นี่

You can’t smoke in the building. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร

Share
.