Why don’t… / Why doesn’t… แปลว่า ทำไมไม่…(สำหรับการให้คำแนะนำ)

11002

หลายๆคน อาจจะเคยได้ยินคำว่า Why don’t… / Why doesn’t… ซึ่งแปลว่า ทำไมไม่.. อยู่บ่อยๆ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าทั้งสองคำนี้มันมีวิธีใช้ที่ถูกต้องยังไง ไปดูกันเลยWhy don’t… / Why doesn’t… มักใช้กันเมื่อเราตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างร่วมกับคนอื่นๆ หรือให้คำแนะนำในสถานการณ์ต่างๆ

“Why don’t…….” (ทำไมไม่………) เป็นหนึ่งในรูปแบบคำแนะนำที่ใช้กันบ่อยที่สุดโครงสร้างประโยค:
“Why don’t + you/we/they + V-infinitive
“Why doesn’t he/she/it + V-infinitiveตัวอย่างและวิธีการใช้:


Situation: Your mother says she feels tired.
สถานการณ์: แม่ของคุณบอกว่าเธอรู้สึกเหนื่อย


Your suggestion: Mom, why don’t you go to bed early today?
คำแนะนำของคุณ: แม่ ทำไมวันนี้แม่ไม่เข้านอนเร็วๆล่ะ?Situation: Your friend says his wife can’t decide which cellphone to buy.
สถานการณ์: เพื่อนของคุณบอกว่าภรรยาของเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อมือถืออันไหน


Your suggestion: Why doesn’t she go to a techno shop and look at all models.
คำแนะนำของคุณ: ทำไมเธอไม่ไปที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้านขายมือถือ) แล้วดูตัวอย่างของทุกรุ่นล่ะ?Jane: I have a headache.
เจน: ฉันปวดหัว


Anna: Why don’t you take an aspirin?
แอนนา: ทำไมคุณไม่กินยาแอสไพรินล่ะ?ID : 1157970631203073267


อ่านต่อ “การใช้ who, whom ในการตั้งคำถาม”

.

อ่านต่อ “หลักการตั้งประโยคคำถาม Information question : WH Questions”

อ่านต่อ “รู้หรือไม่? “What” แปลได้มากกว่าคำว่า “อะไร””

Share
.