โครงสร้างประโยคเปรียบเทียบ the more….the more

3809

ในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างประโยคเปรียบเทียบแบบหนึ่งที่ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยจะแปลว่า ยิ่ง…..ยิ่ง….. เช่น ยิ่งสูง ยิ่งหนาว หลักการเขียนประโยคแบบนี้มีดังนี้

The + more/Adj+er….., the more / Adj+er…

.

** ถ้า adjective ที่มี 1-2 พยางค์ ให้เติม –er ได้ แต่ถ้ามีมากกว่า 2 พยางค์หรือ adjective ที่มี 2 พยางค์บางคำ ให้ใช้ more เติมหน้า adjective นั้น โดยไม่ต้องใส่ -er ต่อท้าย adjective ตัวนั้นแล้ว

อันที่จริงเราไม่ต้องใช้ more ตลอดก็ได้ เราสามารถใช้ adjective ตัวอื่นที่เป็นรูปเปรียบเทียบขั้นกว่าได้ การเขียนอาจเขียนได้ 2 แบบคือ แบบที่ไม่มี verb กับแบบที่มี verb

แบบที่ไม่มี verb เช่น

  • The sooner, the better. ยิ่งเร็ว ยิ่งดี
  • The higher, the colder. ยิ่งสูง ยิ่งหนาว
  • The cheaper the dress, the lower the quality. ชุดยิ่งถูกเท่าไหร่ คุณภาพยิ่งต่ำเท่านั้น

ตัวอย่างแบบที่มี verb ในประโยค เช่น

  • The more you expect, the more you get hurt. ยิ่งคาดหวังมากเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บมากเท่านั้น
  • The less you expect, the happier you become. ยิ่งคาดหวังน้อยเท่าไหร่ ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น
  • The older you become, the more you take care of yourself.ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งต้องดูแลตัวเอง

** สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการเขียนประโยคเปรียบเทียบในลักษณะนี้ ก็จะมีทริคในการเขียนประโยคแบบนี้โดยมีหลักง่ายๆ ดังนี้ ยกตัวอย่างจากประโยคข้างบน

The less you expect, the happier you become.

ประโยคแบบนี้ถ้าจับมาเขียนแบบปกติ ก็คือ

You expect less, you become happier

Share
.