เทคนิคการใช้ All of, Most of,… ที่ควรจำ + ตัวอย่างประโยคที่ใช้ออกสอบบ่อย!!

5775

เราจะมานำเสนอเทคนิคให้เพื่อนๆ ได้รู้จักเพื่อช่วยให้ทำข้อสอบในเรื่อง All of, Most of, A number of, One of, Most, Every, Each, One, One of the, Two, Two of the, Almost เป็นต้น ท่องจำเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการใช้ทำข้อสอบได้ทุกระดับชั้นมากขึ้น สามารถท่องจำเพื่อไปใช้ในการทำข้อสอบได้เลย

เทคนิคการใช้ All of, Most of,…

.

A number of + N. plu. + V. plu. = จำนวนมาก, มากมาย

The number of + N. plu. + V. sing. = จำนวนของ…

One of + N. plu. + V. sing. 

One of + N. plu. + who, whom, + V. plu. 

Most + N. plu. Count. + V. plu. 

Most + N. sing. Count. + V. sing.

Most of + the N. plu. + V. plu. 

Most of + the N. sing. + V. sing. 

All + N. plu. + V. plu. 

All of the + N. plu. + V. plu. 

Every / every of + N. plu. + V. plu. 

Each / each of + N. plu. + V. sing. 

One + N. sing. + V. sing. 

One of the + N. plu. + V. sing. 

Two, two of the, + N. plu. + V. plu. 

Dozen, Dozen of the + N. plu. + V. plu. 

Hundreds of the students = ( thousands of, millions of) 

Almost + all N. plu. + V. plu. 

Almost + every N. sing + V. sing.

ตัวอย่างเช่น

A number of Thai students in America are mostly from Bankok.

-นักเรียนไทยจำนวนมากในอเมริกา มาจากกรุงเทพ

The number of Thai students in America increases every year.

-จำนวนของนักเรียนไทยในอเมริกากเพิ่มขึ้นทุกปี

A number of people are playing football in the park.

-ผู้คนจำนวนมากกำลังเล่นฟุตบอลในสวน

The number of children using mobile phone is incresing.

-จำนวนของเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ

เริ่มคุ้นตากันบ้างแล้วใช่มั้ย หรืออาจจะเคยเห็นผ่านๆ แต่เราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะ คำเหล่านี้ต้องตามด้วยคำประเภทใดต่อ เวลาเจอในข้อสอบอาจจะงงๆ ไปกันเลย ดังนั้น สามารถท่องจำบทความนี้เพื่อเอาไปใช้เวลาเจอข้อสอบได้เลย

Share
.