อย่าสับสน!! เมื่อเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษคล้ายกันเหล่านี้…

1356

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์อยู่หลายคำที่อาจจะเขียนเหมือนกันหรือออกเสียงคล้ายๆกัน  ซึ่งก็สร้างความสับสนให้กับคนใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยเลยทีเดียว ลองมาดูกันสิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

—- advise // advice  —-

.

Advise เป็นคำกริยา  แปลว่า ให้คำแนะนำ, แนะนำ

She advised me to go to the doctor for a checkup. เธอแนะนำให้ฉันไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกาย

advice เป็นคำนาม  แปลว่า คำแนะนำ

He doesn’t need my advice. เขาไม่ต้องการคำแนะนำของฉัน

—- compliment // complement—-

compliment  หมายถึง คำชม  คำยกยอ หรือชม, ยกยอ

The manager complimented him on his achievement. ผู้จัดการชื่นชมเขาที่ทำงานได้สำเร็จ

complement หมายถึง ส่วนที่ทำให้สมบูรณ์

The wine would be nice complement to your dish. ไวน์จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้อาหารจานนี้สมบูรณ์

—- affect // effect —-

Affect เป็นคำกริยา แปลว่า กระทบ

That kind of behavior affects your honour. พฤติกรรมแบบนั้นมันกระทบกับเกียรติของคุณ

Effect เป็นคำนาม  แปลว่า ผลกระทบ

Aspirin has no effect on the blood pressure. แอสไพรินไม่มีผลกระทบกับความดันเลือด

—– accept // except —-

Accept แปลว่า ยอมรับ  ตอบรับ

I’m afraid I can’t accept your invitation. ฉันเกรงว่าจะรับคำเชิญของคุณไม่ได้

Except แปลว่า ยกเว้น, ไม่นับรวม

I can except no one from the rules. ฉันไม่สามารถให้ใครเป็นข้อยกเว้นจากกฎได้

—- principle // principal —-

Principle แปลว่า  แหล่งที่มา ทฤษฎี หลักเกณฑ์

It’s against my principles to tell a lie. การพูดโกหกมันขัดกับหลักการของฉัน

Principal แปลว่า ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด

Our principal is accessible to students. ครูใหญ่ของเราเข้าถึงนักเรียน

—- aboard // abroad —-

Aboard แปลว่า อยู่บนยานพาหนะประเภทหนึ่ง เช่น  รถไฟ เครื่องบิน

It’s time to get aboard. ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ว

Abroad แปลว่า ในต่างประเทศ

How long did you stay abroad? คุณอยู่ต่างประเทศนานแค่ไหนแล้ว

คำเหล่านี้มักจะทำให้เราสับสนเวลาใช้  ตรวจสอบให้ดีก่อนใช้นะ

Share
.