หลักการใช้ Pronoun (คำสรรพนาม) Part 1/2

1710

เรื่องของคำสรรพนามพื้นฐานของการใช้ภาษาอังกฤษขั้นต้น เรามาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นกันเลย คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม การที่จะเลือกใช้คำสรรพนามใดนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยว่า สรรพนามนั้นๆ จะถูกใช้แทนคำนามใดและคำนามนั้นทำหน้าที่ใดในประโยค

คำสรรพนามมีเพศตามคำนามที่แทนด้วยคำสรรพนามนั้น ๆ ในรูปเอกพจน์บุรุษที่ 3 สรรพนามพหูพจน์บุรุษที่ 2 จะเหมือนกับสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่ 2 ยกเว้นสรรพนามที่แสดงตนเอง มีหลักการใช้งานแบบไหนบ้าง

.

Classified by forms

  1. Single pronouns : I, We, You, They, He, She, It, His, One, Ones, either, neither, The other, Other

2. Compound pronouns : Someone, Somebody, Something, Anyone, Anybody, Anything

Classified by meaning

  1. Personal pronoun : บุรุษสรรพนาม สรรพนามเกี่ยวข้องกับบุคคล

1.1 First person : สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวผู้พูด (Speaker)

1.2 Second person : สรรพนามบุรุษที่ 2 แทนผู้ฟัง (Listener)

1.3 Third person : สรรพนามบุรุษที่ 3 แทนผู้ที่เรากล่าวถึง (Someone spoken about)

SubjectObject
SingularPluralSingularPlural
IWeMeUs
YouYouYouYou
HeTheyHisThem
SheHer
It
It

2. Possessive pronoun : คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลัง เพราะมีการเอ่ยถึงสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของมาก่อนหน้าแล้ว หรือไม่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของอะไร ฉะนั้นจึงไม่ต้องวางคำนามไว้ด้านหลัง
หมายเหตุ Possessive Adjective คือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้ขยายคำนาม จึงต้องมีคำนามตามหลังเสมอ

Possessive AdjectivePossessive pronoun
MyMine
OurOurs
YourYours
HisHis
HerHer
ItIts
TheirTheirs

ตัวอย่างการใช้ Possessive Adjective & Possessive Pronoun เช่น

This is my bag It’s mine. นี่คือกระเป๋าของฉัน มันเป็นของฉัน

That is his bag. It is his. นั่นคือกระเป๋าของเขา มันเป็นของเขา

His bag is more expensive than mine. กระเป๋าของเขาแพงกว่า(กระเป๋า)ของฉัน (mine = my bag)

That is our bag. It’s ours. นั่นคือกระเป๋าของพวกเรา มันเป็นของพวกเรา

That is their bag. It’s theirs. นั่นคือกระเป๋าของพวกเขา มันเป็นของพวกเขา

Our bag is more expensive than theirs. กระเป๋าของพวกเราแพงกว่า(กระเป๋า)ของพวกเขา (theirs = their bag)

3. Reflexive Pronoun : คำสรรพนามสะท้อน มักจะใช้เมื่อประธานและกรรมของประโยคเป็นบุคคลเดียวกัน (reflexive pronoun as object) หรือสรรพนามสะท้อนว่าประธานเป็นผู้กระทำด้วยตัวเอง จะมีคำลงท้าย -self เมื่อเป็นเอกพจน์ และ -selves เมื่อเป็นพหูพจน์ 

SingularPlural
Myself, YourselfOurselves
Himself, HerselfYourselves
Itself, OneselfThemselves

ตัวอย่างประโยคเช่น 

She introduced herself. หล่อนแนะนำตัวเอง

She เป็นประธาน herself เป็นกรรมของประโยค

I don’t want you to pay for me. I’ll pay for myself. ฉันไม่ต้องการให้คุณจ่ายเงินให้ฉัน ฉันจะจ่ายสำหรับตัวเอง

He buy a book himself. เขาซื้อหนังสือด้วยตัวเขาเอง

4. Demonstrative pronoun : สรรพนามชี้เฉพาะ

SingularPlural
ThisThese
ThatThose
Such
So

พักสมองแล้วมาอ่านกันต่อที่ Part 2/2 กันเลย

Share
.