หลักการใช้ ประโยคคำถามที่ต้องตอบ Yes or No

7285

Interrogative sentence คือ ประโยคคำถาม ซึ่งประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมีหลากหลายรูปแบบและการตอบคำถามแต่ละรูปแบบก็ตอบได้หลากหลาย เรามารู้จักการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษกันเลย

YES/NO Questions

.

คือประโยคคำถามที่ต้องตอบ Yes หรือ No นั่นหมายความว่าเมื่อเราจะถามคำถามแบบใดก็ตาม เราสามารถตอบ Yes หรือ No ก็ได้ เพื่อเป็นการจบประโยคโดยสมบูรณ์ การสร้างคำถามชนิดนี้ง่ายและเป็นที่นิยมมาก

ประเภทของ YES/NO Questions

  1. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย V. to be เช่น Is, Am, Are, Was, Were ซึ่งประโยคคำถามชนิดนี้จะเป็นได้ 4 tense คือ Present simple tense, Present continuous tense, Past simple tense, และ Past continuous tense

เช่น Are you a teacher? ( Present simple tense ) คุณเป็นคุณครูใช่ไหม

Is Jane at home? (  Present simple tense ) เจนอยู่ที่บ้านไหม

Are you studing English? ( Present continuous tense ) คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหม

Was Ken at home yesterday? ( Past simple tense ) เมื่อวานนี้เคนอยู่บ้านไหม

Were your children watching TV at 6 o’clock yesterday? ( Past continuous tense ) ลูกๆ ของคุณดูทีวีช่วงหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ใช่ไหม

สำหรับการตอบคำถาม YES/NO Questions สามารถตอบได้ 3 วิธี ดังนี้

ตอบแบบสั้น ตอบแบบกลาง และตอบแบบยาว เช่น

A : Is Nick your brother?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

ตอบแบบกลาง B : Yes he is. หรือ No he isn’t.

ตอบแบบยาว B : Yes he is my brother. หรือ No he isn’t my brother.

2. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Do, Does, Did ประโยคคำถามชนิดนี้จะมีเพียง 2 tense คือ  Present simple tense และ Past simple tense เช่น

เช่น Do you know Lisa? ( Present simple tense ) คุณรู้จักลิซ่าไหม

Does Anna go to school today? ( Present simple tense ) วันนี้อันนาไปโรงเรียนไหม

Did Anna go to school yesterday? ( Past simple tense ) เมื่อวานนี้อันนาไปโรงเรียนไหม

การตอบคำถามก็เหมือนกับการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย V. to do ตอบได้ 3 วิธี ดังนี้

ตอบแบบสั้น ตอบแบบกลาง และตอบแบบยาว เช่น

A : Do you know Jennie?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

ตอบแบบกลาง B : Yes I do. หรือ No I don’t.

ตอบแบบยาว B : Yes I know. หรือ No I don’t know.

A : Did you watch TV last night?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

ตอบแบบกลาง B : Yes I did. หรือ No I didn’t.

ตอบแบบยาว B : Yes I watch TV Last night. หรือ No I didn’t watch TV Last night.

3. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Model verb หรือ กริยาช่วย เช่น Will, would, shall, should, can, could, may, might ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ Future tense เช่น

Will you marry me? ( Future tense ) คุณจะแต่งงานกับฉันไหม

Shall I open the radio? ( Future tense ) ฉันขอเปิดวิทยุได้ไหม

May I go to your home tomorrow? ( Future tense ) ฉันขอไปบ้านคุณพรุ่งนี้ได้ไหม

การตอบคำถามก็มี 3 แบบเช่นเดิม

A : Will  class begin at 8 am tomorrow?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

ตอบแบบกลาง B : Yes it will. หรือ No it won’t.

ตอบแบบยาว B : Yes it wil begin at 8 am tomorrow. หรือ No it won’t begin at 8 am tomorrow.

4. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Has, have, Had ซึ่งประโยคคำถามชนิดนี้จะเป็นได้ 4 tense คือ Present simple tense, Present perfect tense, Past simple tense, และ Past perfect tense

โครงสร้างประโยคคำถามแบบ V. to have เป็นกริยาแท้

แบบอังกฤษ : Has, have, Had + S + O?

แบบอเมริกัน : Do, Does, Did + S + have + O?

การสร้างประโยคสำหรับคำตอบที่ต้องการ Yes or No นั้นสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง อย่าลืมลองเอาตั้งคำถามเมื่อต้องใช้ในบทสนทนากันนะ

Share
.