หลักการตั้งประโยคคำถาม Information question : WH Questions

10854

WH Questions เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Information question คือคำถามที่ต้องการรายละเอียดข้อมูลมากกว่าการตั้งคำถามแบบตอบ Yes/No โดยมี Question word ในการสร้างคำถามดังนี้

 1. What : อะไร ใช้ถามคำถามเกี่ยวกับ สิ่งของ ชื่อ การกระทำ ความคิด สามารถใช้โดยลำพังเป็นสรรพนาม หรือขยายคำอื่นเป็นคุณศัพท์ก็ได้ และเป็นได้ทั้งประธาน ส่วนสมบูรณ์ และกรรม เช่น
 • What made you angry? ใช้ What เป็นประธาน อะไรทำให้คุณโกรธ
 • What was wrong? มีอะไรผิดหรือ
 • What is your name? คุณชื่ออะไร
 • What makes you come here? อะไรทำให้คุณมาที่นี่
 • What do you do? คุณทำอาชีพอะไร

2. Who : ใคร ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล (ส่วนมากจะตอบเป็นชื่อบุคคล) เช่น

.
 • Who is that? นั้นใคร
 • Who are you?  คุณคือใคร
 • Who is your best friend? ใครคือเพื่อที่ดีที่สุดของคุณ

3. Whom : ใคร (ใช้เป็นกรรม) ใช้ถามถึงบุคคล ทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ทั้งของกริยาและคำบุรพบท (Preposition) เช่น

 • Whom do you want to see? คุณต้องการจะพบใคร
 • Whom are you waiting for?  คุณกำลังรอใครอยู่
 • Whom are you going to meet?  คุณกำลังจะไปพบใคร

4. Whose : ของใคร  ใช้ถามถึงเจ้าของของสิ่งนั้นๆ คือแสดงความเป็นเจ้าของ หรือถามว่าของสิ่งนั้นเป็นของใคร หรือถามหาเจ้าของ (Possessive) เป็นได้ทั้งสรรพนาม (Pronoun) และคุณศัพท์ (Adjective) คือใช้โดยลำพังหรือใช้ขยายคำอื่นก็ได้ เช่น

 • Whose is this?  อันนี้เป็นของใคร
 • Whose is this book? หนังสือนี้เป็นของใคร
 • Whose are these pens? ปากกาเหล่านี้เป็นของใคร

5. Which : อันไหน/สิ่งไหน  ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามเพื่อให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใช้ได้ทั้งกับบุคคลและสิ่งของ เป็นการถามแยกแยะให้ชัดเจนลงไปว่าคนไหน สิ่งไหน เป็นได้ทั้งสรรพนามและคุณศัพท์ และใช้ได้ทั้งประธานและกรรม เช่น

 • Which one is better? อันไหนดีกว่า
 • Which would you like to take? คุณต้องการจะรับอันไหน
 • Which glasses do you like?  คุณชอบแว่นตาอันไหน
 • Which bus goes to the Siam Paragon?  รถบัสคันไหนไปสยามพารากอน

6. Where : ที่ไหน ใช้ถามถึงสถานที่ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) อาจใช้เป็นส่วนสมบูรณ์ได้เช่นกัน เช่น

 • Where is your school? โรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหน
 • Where is the nearest supermarket? ห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
 • Where are you from?  คุณมาจากไหน
 • Where are you going?  คุณกำลังจะไปไหน

7. When : เมื่อไร ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เป็นคำกริยาวิเศษณ์ เช่น

 • When is your birthday? วันเกิดของคุณคือเมื่อไร
 • When were you born? คุณเกิดเมื่อไร
 • When will we leave? พวกเราจะกันไปเมื่อไรดี?
 • When will we meet again? เมื่อไรเราจะพบกันอีก

8. Why : ทำไม ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับเหตุผล เป็นคำกริยาวิเศษณ์ เช่น

Why do you study English? ทำไมคุณถึงเรียนภาษาอังกฤษ
Why did you come late? ทำไมคุณถึงมาสาย
Why do you love him? ทำไมคุณถึงรักเขาหรอ?

9. How : อย่างไร  คำหนึ่งเดียวที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย wh เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ใช้ถามถึงอาการหรือวิธี (Manner) ว่าเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างไร อาจจะใช้โดยลำพัง คือขยายกริยาได้เลย หรือใช้ขยายคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ เช่น

 • How are you today? คุณสบายดีไหม/วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • How old are you?  คุณอายุเท่าไหร่
 • How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร

หลักการตั้งคำถามเหล่านี้เพื่อนๆ อาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้ว ถือเป็นการตั้งประโยคคำถามที่อยู่ในบทเรียนแรกๆ ของการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนๆ อย่าลืมนำไปใช้กันนะ

Share
.