วิธีการใช้ “Such” & “So” ในภาษาอังกฤษ

3325


“Such” และ “So” สามารถใช้แทนกันได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาที่ “มากๆ” เหมือนกัน แต่ทั้งสองคำนี้อยู่ในโครงสร้างที่แตกต่างกัน

Such เป็นคำบ่งชี้ที่ใช้หน้าคำนาม So เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันว่า “มากๆ” อย่างที่หลายๆ คนทราบดี แต่ทุกคนเห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าโครงสร้างหรือวิธีใช้นั้นต่างกันหัวใจหลักในการจำ:
SUCH + noun/ noun phrase (คำนาม/ นามวลี)
SO + adjective/adverb (คำคุณศัพท์/ คำกริยาวิเศษณ์)

ตัวอย่างประโยค:
You are such a genius.
= คุณช่างเป็นคนอัจฉริยะอะไรเช่นนี้ (มากๆ) (“genius” เป็นคำนาม)
You are so smart.
= คุณฉลาดมากๆ (“smart” เป็นคำคุณศัพท์)ในประโยคความรวม: (compound sentences)
Such + noun/ noun phrase + that
ตัวอย่างประโยค:
Pamela has such big head that she can’t find a hat her size.
= พาเมล่ามีศีรษะที่ใหญ่มากจนเธอไม่สามารถหาหมวกไซส์ของเธอใส่ได้

So + adjective/adverb + that
ตัวอย่างประโยค:
Pamela’s head is so big that she can’t find a hat her size.
= ศีรษะของพาเมล่าใหญ่มากจนเธอไม่สามารถหาหมวกไซส์ของเธอใส่ได้


NOTE: So … that และ such … that ถูกใช้เพื่ออธิบายถึงเหตุผลและผลลัพธ์

Share
.