วิธีการแสดงความเป็นเจ้าของ ต้องใส่ในประโยคอย่างไร?

2541

The possessive case of noun การแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั้น ถือว่ามีผลกระทบต่อคำกริยาที่ต้องใช้คู่กันในประโยค เพราะส่วนใหญ่มักใช้เป็นประธานของประโยค โดยรูปแบบของคำนามดังกล่าวจะประกอบด้วยคำนาม 2 คำ เช่น The girl’s book หรือ  the book of the girl

วิธีการแสดงความเป็นเจ้าของ มีดังนี้

.

1.สำหรับคำนามเอกพจน์ สามารถเติม “ ‘s ” ได้ เช่น

 • Anna’s bag
 • Cherry’s home
 • Ken’s dog

สำหรับคำนามชื่อเฉพาะบางคำที่ลงท้ายด้วย “ s ” อยู่แล้ว ให้เติม  Apostrophe (‘) อย่างเดียว เช่น

Hercules’ labours ; Phoebus’ horses

2. สำหรับคำนามพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย “s” อยู่แล้ว ให้เติม  Apostrophe (‘) อย่างเดียว เช่น

 • The girls’ rooms = the rooms of the girls
 • The students’ pencils = the pencils of the students
 • Her brothers’ cars
 • The cows’ milk 
 • My parents’ home

3. สำหรับคำนามพหูพจน์ที่ไม่ลงท้ายด้วย “s”  ให้เติม “ ‘s ” เช่น

 • The men’s cars
 • The women’s lipsticks
 • The children’s toys
 • Women’s college

4. สำหรับคำนามที่มีเจ้าของมากกว่า 1 รูปแสดงความเป็นเจ้าของ (‘s) จะเติมที่คำท้ายเท่านั้น เช่น

 • Max and Jane’s wedding
 • Sunny and harry’s home
 • My father and mother’s friends

5. หากต่างคนต่างเป็นเจ้าของของคนละชิ้น ให้ใช้ (‘s) ลงท้ายคำนามที่เป็นเจ้าของแต่ละคำ เช่น

 • Ken’s and Benz’s houses บ้านของเคนหลังหนึ่ง บ้านของเบนซ์หลังหนึ่ง

6. ใช้ possessive’s กับคำนามพหูพจน์ที่มิได้ลงท้ายด้วย s/es หรือ possessive’ กับคำนามพหูพจน์ปกติ เมื่อกล่าวถึงกลุ่มคน หรือ สถานที่ที่ผู้คนอาศัย ทำงาน ฯลฯ เช่น 

The company’s office is in Bangkok.

= The office of the company is in Bangkok. สำนักงานของบริษัทอยู่ที่กรุงเทพ

Drugs and crimes are the world’s problems.

= Drugs and crimes are the problems of the world. ยาเสพติดและอาชญากรรมเป็นปัญหาของโลก

One of the company’ rules is punctuality.

= One of the rules of the company is punctuality. กฎหนึ่งของบริษัทคือการตรงต่อเวลา

7. รูปแสดงความเป็นเจ้าของ (‘s) ส่วนใหญ่ใช้กับชื่อของคนและกับสัตว์บางชนิด เช่น John’s friends, Mrs. Kim’s car,  the dog’s tail แต่ถ้าใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต เราใช้ “of” แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

 • The window of the house ไม่ใช่ The window’s house
 • The top of my head ไม่ใช่ my head’s top
 • The shelf of my books ไม่ใช่ my books’ shelf

8. ใช้ possessive’s กับข้อความที่บอกเวลา (expressions of time) เช่น 

 • yesterday’s lunch
 • next year’s plans
 • last week’s trip

9. ใช้ possessive’s หรือ possessive’ กับช่วงเวลา (periods of time) เช่น 

 • a week’s holiday
 • two days’ work
 • one month’s summer vacation 

ได้เรียนรู้วิธีการบอกแสดงความเป็นเจ้าของทั้ง 9 แบบในภาษาอังกฤษกันไปแล้ว ลองนำไปใช้กันดูนะ

Share
.