8 วลีที่ขึ้นต้นด้วย “IN”

3881


วันนี้เดี๋ยวเรามาดูวลีที่ขึ้นต้นด้วย “in” โดยคนชอบสับสนกันบ่อยมากกก เวลาเจอในข้อสอบโทอิค เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละคนมีความหมายและวิธีใช้ยังไงบ้าง


1. In addition: as an extra person, thing, or circumstance.
นอกเหนือจากนี้/มากไปกว่านั้น: คนสิ่งของหรือสถานการณ์ที่เพิ่มเข้ามา

ตัวอย่างเช่น:
She wants to meet me tonight. In addition, she will give me a surprise!
= คืนนี้เธอต้องการพบฉัน มากไปกว่านั้นเธอจะมีเซอไพรส์ให้ฉันด้วย


2. In case: If it happens that; as a precaution
ในกรณี: ถ้ามันจะเกิดขึ้นเช่นนั้น (เพื่อป้องกันไว้ก่อน)

ตัวอย่างเช่น:
I took along an umbrella, just in case.
= ฉันเอาร่มติดตัวมาด้วย กันไว้ก่อน (เผื่อฝนตก)


3. In fact: In reality or in truth; actually
ในความเป็นจริง : ตามความเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น:
They are, in fact, great singers.
=ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเป็นนักร้องที่ดี


4. In doubt: in a state of uncertainty
สงสัย: อยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน

ตัวอย่างเช่น:
When in doubt, you should wear black clothing.
= เมื่อคุณไม่แน่ใจจะใส่อะไร คุณควรใส่ชุดสีดำ


5. In attendance: in the position of helping or serving
เข้างาน : อยู่ในความดูแล/อยู่ในตำแหน่งที่คอยให้บริการ

ตัวอย่างเช่น:
There was no doctor in attendance on the road accident.
= ไม่มีหมอทำการรักษาพยาบาลในอุบัติเหตุบนท้องถนน (ไม่มีหมออยู่ในอุบัติเหตุด้วย)


6. In debt: owing money
เป็นหนี้ : ติดค้างเงิน

ตัวอย่างเช่น:
I am in debt to the bank for my car loan.
= ฉันเป็นหนี้สิ้นเชื่อรถยนต์กับธนาคาร


7. In charge of: Having control over or responsibility for
ในความรับผิดชอบของ : มีอำนาจหรือมีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ

ตัวอย่างเช่น:
You’re in charge of making the salad.
= คุณรับผิดชอบในการทำสลัด


8. In a word: briefly, in summary
สรุปโดยย่อ: โดยคร่าวๆ ในบทสรุป

ตัวอย่างเช่น:
In a word, the situation is serious.
= โดยสรุปแล้วสถานการณ์มันตรึงเครียดรุนแรง

Share
.