รื้อฟื้น! ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ

2757

รูปแบบของประโยคขั้นพื้นฐานของภาษาไทย ก็คือการที่ในประโยคมี ประธาน + กริยา ก็เป็นประโยคที่มีความหมายแล้ว และยังมีรูปแบบโครงสร้างประโยคอีกมากมาย ในทางภาษาอังกฤษก็เช่นกันจะมีรูปแบบใดบ้าง มาดูกันต่อเลย

Basic english patterns

.
 1. S + V (i) :  ประธาน + กริยาที่ไม่ต้องการกรรม

เช่น I sing. ฉันร้อง

She cries. หล่อนร้องไห้

2. S + V(t) + O : ประธาน + กริยาที่ต้องการกรรม + กรรม

เช่น I eat rice. ฉันกินข้าง

I hit her. ฉันตีหล่อน

I enjoy learning english. ฉันสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ

I know that you are here. ฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่

3. S + V + Indirect O + Direct O : ประธาน + กริยา + กรรมรอง + กรรมตรง

เช่น I give her a book. ฉันให้หนังสือกับหล่อน

I buy her a car. ฉันซื้อรถของหล่อน

I fix her a radio. ฉันซ่อมวิทยุของหล่อน

4. S + V + Complement : ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็มของประโยค (ตามหลัง V.be หรือ linking verb)

เช่น I am a girl. ฉันเป็นเด็กผู้หญิง

She is a teacher. หล่อนเป็นคุณครู

Incomplete predication verb = Linking verb คือ กริยาเชื่อม ทำหน้าที่เชื่อมประธานกับคุณศัพท์ เพื่อบอกสภาวะ ไม่ใช่บอกการกระทำ เช่น 

 • be (is am are/ wase were/ been) เป็น อยู่ คือ
 • appear ดูเหมือน / ปรากฎ
 • become เริ่ม, กลาย
 • come เป็น, กลายเป็น/ มา
 • feel รู้สึก
 • get เริ่ม / ได้รับ
 • go เกิด/ ไป
 • grow เริ่ม / โต, ปลูก
 • look ดูเหมือน / มอง
 • remain ยังคง/ อยู่
 • seem ดูเหมือน
 • smell ส่งกลิ่น / ดม
 • sound ดูเหมือน / ส่งเสียง
 • stay ยังคง / พัก
 • taste มีรส/ ชิม
 • turn กลาย / หมุน

สังเกตได้ว่าคำศัพท์ข้างต้นมีรูปแบบคล้ายๆ คำศัพท์ทั่วไป ซึ่งเป็นได้ทั้ง action verb และ linking verb ตัวอย่างเช่น

She looks happy. หล่อนดูมีความสุข (ไม่ได้แปลว่า หล่อนมองความสุข?)

ดังนั้น look ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็น linking verb ที่บอกสภาพว่า หล่อนดูมีความสุข

She looks at the street. หล่อนมองไปที่ถนน

look ในประโยคนี้แสดงถึงอาการการมองดู ทำหน้าที่เป็น action verb แปลว่า มองดู

5. S + V + O + O.C : ประธาน + กริยา + กรรม + ส่วนเติมเต็มของกรรม

เช่น I call her Janny. ฉันเรียกหล่อนว่าเจนนี่

I select her a representation. ฉันเลือกหล่อนเป็นตัวแทน

6. Adverb + V + S : คำวิเศษณ์ + กริยา + ประธาน

เช่น There is a book. มีหนังสือ 1 เล่ม

ประโยคโครงสร้างพื้นฐานในภาษาอังกฤษเป็นเหมือนด่านแรกในการสนทนา ที่เราสามารถฝึกเอาคำศัพท์มาใช้ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยคที่สมบูรณ์ ใครที่กำลังฝึกบทสนทนา อย่าลืมศึกษาเรื่องโครงสร้างประโยคพื้นฐานไปด้วยกันนะ

Share
.