มาใช้ “ME” & “I” ให้ถูกต้องกันเถอะ

6408

ในประโยคเราอาจจะใช้ “I & Me” ไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่รู้วิธีใช้เลยก็ตาม ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเรียนรู้วิธีใช้ที่ถูกต้องกันค่ะความแตกต่างระหว่างสองคำนี้คือ:
“ME” เป็นสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค “Him”, “her”, “us”, “it”, “them” และ “you” ก็เป็นสรรพนามประเภทนี้เช่นกัน


“I” เป็นสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค “He”, “she”, “we”, “it”, “they” และ“you” ก็เป็นสรรพนามประเภทนี้เช่นกันแม้ว่าความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ค่อนข้างชัดเจน แต่ก็มีผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยเกิดความสับสนและงงกับสองคำนี้ได้ง่ายๆ

✘ “When you’re done with that lab report, can you send it to Bill and I?”
= เมื่อคุณทำรายงานการทดลองนั้นเสร็จแล้ว ส่งมันมาให้บิลและผมได้ไหม (Bill and I)?
(ประโยคนี้ผิดแกรมม่า ลองลบชื่อบิลออกจากประโยคดูคุณจะรู้ว่ามันดูแปลกๆ)


✘ “When you’re done with that lab report, can you send it to I?”
= เมื่อคุณทำรายงานการทดลองนั้นเสร็จแล้ว ส่งมันมาให้ผมได้ไหม?
(ผิดเพราะ “I” ไม่ควรถูกใช้ในตำแหน่งของกรรม)

ในกรณีนี้เราจะใช้ ”Me” เข้ามาแทน ซึ่งประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น
✅ “When you’re done with that lab report, can you send it to Bill and ME?”
= “ เมื่อคุณทำรายงานการทดลองนั้นเสร็จแล้ว ส่งมันมาให้บิลและผมได้ไหม (Bill and ME)? ”
มาลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่า
เติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (I หรือ Me)

  1. Hugo and _ work in the same office
  2. Lisa bought Amanda and _ a drink
  3. Tom and _ are leaving soon.
  4. “Who broke the window?” “It wasn’t _.”
  5. Is there any mail for _?

เฉลยแบบฝึกหัด
1. I 2. Me 3. I 4. Me 5. Me

Share
.
.