ป้องกันการโดนข้อสอบหลอก! คำบางคำลงท้ายด้วย –ly แต่ไม่ใช่ adverb

4680

พอเรียนเรื่อง adverb ครูก็บอกว่า adverb มักจะลงท้ายด้วย –ly นะ  แต่รู้กันมั้ยว่าไม่ใช่ทุกคำที่ลงท้ายด้วย –ly จะเป็น adverb เพราะบางคำก็เป็น adjective ได้  ลองมาดูตัวอย่างกันว่าคำไหนบ้างที่ลงท้ายด้วย –ly แล้วเป็น adjective

ตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย –ly แล้วเป็น adjective ซึ่งพบว่าใช้บ่อยคือ  friendly แปลว่า เป็นมิตร เช่น

.

He looks friendly.

ประโยคนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็น adverb ขยายกริยา look หรือป่าวแต่จริงๆแล้ว look ในที่นี้เป็น linking verb ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับ verb to be  และ adjective ตามหลังด้วย verb to be นั้นถูกต้องแล้ว

ต่อมาคำว่า lovely แปลว่า น่ารัก เช่น

Your sister is lovely. น้องสาวของเธอน่ารักจัง

อีกคำนึงที่หลายคนเข้าใจผิดกันบ่อยๆคือคำว่า  costly แปลว่า มีราคาแพง เช่น

This furniture is very costly. เฟอร์นิเจอร์นี้มีราคาแพงมาก

คำว่า homely  แปลว่า เรียบง่าย สบายๆ เช่น

The hotel has a homely atmosphere. โรงแรมมีบรรยากาศสบายๆ

คำว่า  manly แปลว่า อย่างลูกผู้ชายเช่น

It’s not manly to speak behind one’s back. มันไม่แมนเลยที่จะไปพูดลับหลังคนอื่น

คำว่า elderly แปลว่า ผู้สูงวัย  เช่น

You have to respect elderly people. คุณต้องเคารพผู้สูงอายุ

ยังมีคำอื่นอีกที่ลงท้ายด้วย –ly แต่เป็น adjective คือ  silly, ugly, curly, deadly, bodily, heavenly, leisurely, orderly, smelly, timely, lonely

แต่ยังมีบางคำที่ลงท้ายด้วย –ly ที่สามารถเป็นได้ทั้ง adverb และ adjective   เช่น daily, monthly, weekly, yearly, early, likely ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ

We have a yearly visit at the headquarters. พวกเราไปเยี่ยมสำนักงานใหญ่ปีละครั้ง

ประโยคนี้คำว่า yearly เป็น adjective เพราะทำหน้าที่ขยายคำนามคำว่า  visit

Jogging is his daily routine. การวิ่งจ๊อกกิ้งถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา

ส่วนประโยคนี้คำว่า daily ทำหน้าที่เป็น adjective เช่นเดียวกันเพราะทำหน้าที่ขยายคำว่านามคำว่า routine

You have to come early tomorrow. คุณจะต้องมาแต่เช้าวันพรุ่งนี้

I visit this city yearly. ฉันไปเที่ยวเมืองนี้ทุกๆ ปี

ไหนๆ ก็พูดเรื่อง adverb แล้ว  ก็ขอรวมเรื่องนี้ไปด้วยเลย adverb ส่วนใหญ่เกิดจากการเอา adjective มาเติม –ly  แต่ adjective บางคำเมื่อเติม –ly ความหมายจะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เช่น

ปกติคำว่า quick  แปลว่า เร็ว quickly แปลว่า อย่างเร็ว

careful แปลว่า ระมัดระวัง  carefully แปลว่า อย่างระมัดระวัง

แต่บางคำอย่างเช่น  near แปลว่า พอเติม  nearly เข้าไปแปลว่าเกือบจะ เช่น

My house is near the school. บ้านของฉันอยู่ใกล้โรงเรียน

I’m nearly 20 years old. ฉันอายุใกล้จะ 20 ปีเต็มแล้ว

หรือคำว่า hard แปลว่า แข็ง หรือ ยาก  แต่ hardly แปลว่า ไม่ค่อยจะ เช่น

The rock is very hard. ก้อนหินแข็งมาก

I hardly eat out at the restaurant. ฉันไม่ค่อยจะไปกินข้าวนอกบ้านที่ร้านอาหาร

คงพอจะแยกความแตกต่างระหว่างคำที่ลงท้ายด้วย –ly ได้แล้วนะว่าคำไหนเป็น adverb หรือคำไหนเป็น adjective

Share
.