ทบทวน!! หน้าที่ของคำนาม (noun) + รูปแบบของคำนามมีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง

1476

คำนามที่เรารู้จักมีมากมาย เรามาทำความรู้จักกันรูปแบบของคำนามที่แบ่งโดย ความหมาย ซึ่งจะทำให้เรารู้จักหน้าที่ของคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษมากขึ้น และนอกจากนี้มาทำความรู้จักกับคำนามเมื่อเอามาต่อประโยคด้วยคำประเภทอื่นจะแบ่งรูปแบบอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

Noun (Classified by meaning)

.
  1. Common noun : สามัญนาม คือ คำนามทั่วๆไป เช่น Hair, finger, book, table

2. Proper noun : วิสามัญนาม คือ คำนามเฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อคน : Jane, Lucy, Harry

ชื่อประเทศ : Thailand, America
ชื่อเมือง : Bankok

3. Corrective noun : สมุหนาม คือ คำนามบอกหมวดหมู่ เช่น group, crowd, mob, bananas

4. Abstract noun : นามธรรม

4.1 State : ความ… เช่น Goodness (Adj+ness), evil, honesty
4.2 Action : การ… เช่น Development, Revolution, Management

5.Material noun : นามนับไม่ได้ (ไม่เติม s) เช่น lead, tin, copper, zinc, ice, snow

นอกจากนี้คำนามยังมีการแบ่งตามรูปแบบด้วย Noun (Classified by form)

  1. Single noun

2. Compound noun

2.1 Noun+Noun เช่น airforce, cardphone

2.2 Gerund + Noun เช่น swimming-pool, travelling-rug

2.3 Noun + Gerund เช่น Daydreaming, money raising

2.4 Noun + Preposition เช่น looker-on, passer-by

2.5 Noun + Prepositional phrase เช่น father in law, brother in law

2.6 Adjective + Noun เช่น greenhouse, lighthouse, blackbird

2.7 Noun + ful เช่น careful, mouthful

เป็นยังไงกันบ้างได้ทบทวนความจำเล็กๆ น้อยๆ ไปกับเรื่องคำนาม หน้าที่ของคำนามเพื่อนๆ น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว แต่รูปแบบการนำไปใช้ของคำนามนั้นมีหลากหลายประเภท เมื่อเอาคำนามนั้นไปรวมกับรูปแบบต่างๆ ของคำจะกลายเป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกันออกไป ทบทวนความจำกันไปแล้วอย่าลืมลองทำข้อสอบเพื่อทบทวนความรู้กันด้วยนะ

Share
.