ถามย้ำ!? Question Tag ใช้อย่างไร ?

2737

Question Tag คือ กลุ่มคำที่ต่อท้ายประโยค เพื่อทำให้เป็นประโยคคำถาม ใช้ในบทสนทนาทั่วๆ ไป ใช้เพื่อถามที่จะย้ำเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่ผู้พูด พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ โครงสร้างของประโยคหลัก และ Question Tag จะสัมพันธ์กัน เป็น Tense เดียวกันนั่นเอง

โครงสร้างประโยค Question Tag มีหลักการ ดังนี้

.

1. ถ้าประโยคหลักเป็นบอกเล่า, Question Tag จะเป็นคำถามเชิงปฏิเสธ (มี Not) เช่น

 • Ann is here, isn’t here? แอนอยู่ที่นี่ช่หรือไม่
 • They have left, haven’t they? พวกเขาไปแล้วใช่หรือไม่
 • Jane can swim, can’t she? เจนสามรถว่ายน้ำได้ใช่หรือไม่
 • I’m late, aren’t I? ฉันมาสาย ไม่ใช่รึ *

บ้างก็ใช้  am I not?, aren’t I?, amn’t I?, ain’t I?

2. ถ้าประโยคหลักเป็นปฏิเสธ, Question Tag จะเป็นคำถามเชิงบอกเล่า (ไม่มี Not)

 • You don’t know Alice, do you? คุณไม่รู้จักอลิซใช่หรือไหม
 • Sara can’t speak chinese, can she? ซาร่าพูดภาษาจีนไม่ได้ใช่หรือไหม
 • You weren’t at home last night, were you? คุณไม่ได้อยู่บ้านเมื่อคืนนี้ใช่ไหม

3. ถ้าประโยคหลักเป็น There is, There are / There was, There were (แปลว่า มี) ประโยค Question Tag ต้องใช้ is there,  are there/ was there, were there

 • There is a post office  on the corner, isn’t there? มีไปรษณีย์อยู่ตรงมุมถนน ไม่ใช่รึหรอ
 • There aren’t many students in the room, are there? มีนักเรียนไม่มากในห้องเรียน ใช่ไหม
 • There was a motorcycle here yesterday, wasn’t there? มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งตรงนี้เมื่อวานนี้ ไม่ใช่หรอ

4. ถ้าประโยคหลักเป็น can ,could , may , might , will , shall, ought to ,should ,etc….จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้

 • She can do the exam well , can’t she? หล่อนทำข้อสอบได้ดีไม่ใช่หรอ
 • You ought to study hard , oughtn’t you? คุณเรียนหนังสือหนัก ไม่ใช่หรอ

5. ถ้าประโยคหลักเป็น  let’s+ V1, Question Tag ต้องใช้ shall we?

 • Let’s go shopping, shall we ? พวกเราไปชอปปิ้งกันเถอะ
 • Let’s watch movie, shall we? พวกเราดูหนังกันเถอะ

6. ถ้าประโยคหลักเป็น Let + obj + V1, Question Tag ต้องใช้ will you / won’t you ?

 • Let me go out, will you/ won’t you ? พวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะ

7. ถ้าประโยคหลักเป็น Everybody, everyone, someone, somebody, Question Tag ต้องใช้ they ?

 • Somebody borrowed your money, didn’t they ? ใครบางคนยืมเงินคุณใช่ไหม

8. ถ้าประโยคหน้าเป็น everything ,something,  Question Tag ต้องใช้ isn’t it ?

 • Everything is good, isn’t it ? ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม

9. ถ้าประโยคหลักเป็น “ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง”  ประโยค Question Tag ต้องใช้ will you, won’t you

 • Please stop talking, will you? กรุณาหยุดคุย ได้ไหม
 • Cook lunch for me, will you? ทำอาหารกลางวันให้ฉัน ได้ไหม
 • Let the cat go now, will you? ปล่อยแมวไปเดี๋ยวนี้ ได้ไหม

สรุปโครงสร้างของ Question tag
Affirmative Statement + anomalous verb +n’t + pronoun?
Negative Statement , anomalous verb + pronoun?

การตอบคำถามของ Question Tag
1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอลกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes
2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No

Share
.