ความแตกต่างระหว่าง In กับ Into

4100


คำว่า in และ into เป็นคำบุพบท [Preposition] ซึ่งใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม หรือ เชื่อมคำนามกับวลีและประโยคIN แปลว่า ใน, ภายในหรือในสถานที่


ตัวอย่างประโยคเช่น
They walk in the hall.
= พวกเขาเดินอยู่ในห้องโถง
This car is moving in town.
= รถคันนี้กำลังเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณเมือง
She is not in her office.
= เธอไม่ได้อยู่ในออฟฟิศ

– ใช้บอกเวลาที่เป็นชื่อเดือนปี ฤดูกาลและส่วนแบ่งภาคของวัน
ตัวอย่างประโยคเช่น
I will see him in the afternoon.
= ฉันจะไปพบเขาในตอนบ่าย
It is very hot in Summer.
= อากาศร้อนมากๆ ในช่วงหน้าร้อน
INTO แปลว่า มุ่งไปยัง; มุ่งมายัง; ไปใน


– ใช้บอกการแสดงตำแหน่งและหน้าที่เช่นกันแต่บอกทิศทางด้วยว่ากำลังจะไปที่ไหน
ตัวอย่างประโยคเช่น

They walk into the hall.
= พวกเขาเดินเข้าไปในห้องโถง
This car is moving into town.
= รถคันนี้กำลังเคลื่อนที่เข้ามาในเมือง
She walked into the house.
= เธอเดินเข้าไปในบ้าน

– ใช้ into เพื่อพูดถึงสิ่งที่เราสนใจ
ตัวอย่างประโยคเช่น
I’m into playing the guitar.
= ฉันชอบเล่นกีต้าร์
I’m into you.
= ผมชอบคุณมาก


ถ้าเข้าใจกันแล้ว เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูเลยค่า
จงเติม in หรือ into


1. We will enter _____ details later on.
2. Such a thing happens only once _____ lifetime.
3. Don’t go _____ the bedroom. Oh, you’re already in it?
4.The party began _____ the afternoon.
5. The children are swimming _____ the river.

Answer:
1. into
2. in
3. into
4. in
5. in

Share
.