ความแตกต่างระหว่าง during VS while

71

during กับ while มีความหมายใกล้เคียงกัน คือหมายถึง ระหว่างที่… หรือ ในช่วงที่…. ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับบางคนและอาจจะคิดว่ามันสามารถใช้แทนกันได้ แต่จริงๆ แล้วมันมีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน  เทคนิคการจำการใช้สองคำนี้ก็ง่ายแสนง่ายมาดูกันเลย

เวลาที่ใช้  during จะต้องตามด้วย คำนาม หรือ กลุ่มคำนาม

During + Noun เช่น

During the class, I fell asleep. ระหว่างที่เรียน ฉันรู้สึกง่วง

The manager has already made up his mind during the meeting. ผู้จัดการได้ตัดสินใจแล้วระหว่างการประชุม

** เราจะไม่ใช้ During studying in the class, I fell asleep. (X)

แต่ถ้าจะใช้  while จะต้องตามด้วย คำกริยา ซึ่งกริยาอาจจะอยู่ในประโยคแบบเต็มๆ คือมีประธานและกริยาหรือจะตามด้วยกริยาที่เติม ing ก็ได้

While + ประโยค (Subject + verb)

While + V.ing เช่น

While I was studying, I fell asleep. ระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ ฉันรู้สึกง่วง

While watching movie, I got a message from my boss. ระหว่างที่กำลังดูหนังอยู่  ก็ได้รับข้อความจากเจ้านาย

We learn a lot about biology while attending the lecture. พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยามากมายขณะที่กำลังนั่งฟังบรรยาย

** เราจะไม่ใช้ We learn a lot about biology while the lecture. (X)

** duringและ while ถ้านำหน้าประโยคให้ใส่ comma คั่นระหว่างประโยคสองประโยค แต่ถ้าอยู่กลางประโยคก็ไม่ต้องใส่ comma

เทคนิคการจำไม่ยากเลยใช่มั้ยแค่จำว่าแต่ละคำใช้กับชนิดของคำแบบไหน เท่านี้ก็ใช้ during และ while ไม่ผิดแล้ว!!!