การใช้ Some และ Any

4042

แอดเชื่อว่ายังมีหลายๆ คนที่ยังกำลังสับสนกับการใช้ some และ any ซึ่งมีความหมายในภาษาไทย แปลว่า “บาง, บ้าง” ใช้เมื่อพูดถึงจำนวนๆ หนึ่ง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เราได้เรียนตั้งแต่ประถมแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะมาเคาะฝุ่นในเรื่องนี้กันค่า


การใช้ Some

1. some + นามนับได้พหูพจน์ในประโยคบอกเล่า แปลว่า บาง
ตัวอย่างประโยค:

Some cats are sleeping.
= แมวบางตัวกำลังนอน

Some boys are very tall.
= เด็กชายบางคนตัวสูงมาก

2. some+นามนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่า
แปลว่า บ้าง หรือ นิดหน่อย
ตัวอย่างประโยค:

I have some money.
= ฉันมีเงินอยู่บ้าง

There is some water in the glass.
= มีน้ำในแก้วนิดหน่อย**การยื่นข้อเสนอ ส่วนมากเห็นเสนออาหารและเครื่องดื่ม

Do you want some money?
= คุณต้องการเงินไหม

Would you like some tea?
= คุณจะรับชาไหมครับ

Can I get you some coffee?
= ให้ผมซื้อกาแฟให้คุณไหม**การขอ (request) ก็เป็นอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ก็ขอนั่นขอนี่

Can I have some tea?
= ขอชาหน่อยได้ไหม

Can you give me some salt?
= คุณเอาเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม

Can I borrow some money, please?
= ขอยืมตังค์หน่อยได้ไหม ได้โปรดการใช้ Any

1. Any + นามพหูพจน์ / Any + นามนับไม่ได้
Any ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ และนามนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับ some ซึ่งจะใช้ในประโยคต่อไปนี้


1.1) ประโยคคำถาม แปลว่า บ้างไหม
ตัวอย่างประโยค:

Do you have any dogs?
= คุณมีสุนัขบ้างไหม

Are there any dogs in the room?
= มีสุนัขอยู่ในห้องบ้างไหม

Does she have any cars?
= หล่อนมีรถยนต์บ้างไหม

Do they have any water?
= พวกเขามีน้ำบ้างไหม

Is there any milk left?
= มีนมเหลือบ้างไหม1.2) ประโยคปฏิเสธ แปลว่า เลย
ตัวอย่างประโยค:

I don’t have any dogs.
= ผมไม่มีสุนัขเลย

She doesn’t have any cars.
= หล่อนไม่มีรถยนต์เลย

They don’t have any water.
= พวกเขาไม่มีน้ำเลย

.
Share
.