การใช้ As และ Like

2002


หลายคนน่าจะยังคงสับสนกับสองคำนี้ระหว่าง As และ Like ซึ่งมีความหมายว่า “เหมือน” เหมือนกัน วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ ว่าสองคำนี้จริงๆ แล้ว มันมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันอย่างแรง

LIKE

– แปลว่า เหมือน หรือ คล้าย

– ใช้กับ บุคคล, สิ่งของ, คำพูด กับสิ่งต่างๆ

– โครงสร้างเป็นได้ทั้ง Preposition และ Conjunction ในเวลาเดียวกัน


โครงสร้าง:
VERB + LIKE + NOUN/ PRONOUN (คำนาม/ สรรพนาม)

ตัวอย่างประโยค:


He looks LIKE his brother.
(เขามีรูปร่างคล้ายพี่ชายของเขา)


She speaks LIKE a native speaker.
(เธอพูดได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลย)

AS

– ใช้เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง


โครงสร้าง:
AS + adj. (คำวิเศษณ์)+ AS
ตัวอย่างประโยค:


Are you o.k? Your face is AS pale AS snow.
(คุณไหวใช่ไหม? หน้าคุณซีดเหมือนหิมะเลย)


She speaks English as fluent as a native speaker.
(เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างกับเจ้าของภาษาเลย)
.

ทำหน้าที่เป็น Preposition ในประโยค

ทำหน้าที่เป็น Conjunction เพื่อเชื่อมประโยค
ตัวอย่างประโยค:


She works AS a waitress.
(เธอทำงานเป็นบริกรหญิง)


AS I told you, the meeting will start at 3pm.
(อย่างที่ฉันได้พูดไปนั้นประชุมจะเริ่มขึ้นในเวลาบ่าย3โมง)

Share
.
.