มาทำความรู้จักกับคำว่า Would like ที่ออกสอบใน TOEIC

3802

เวลาเพื่อนๆต้องการสิ่งใดเรามักจะใช้คำว่า Want หรือ Need จนเคยชิน แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเรามีคำศัพท์ที่ฟังดูสุภาพและเรามักจะเห็นในข้อสอบภาษาอังกฤษ เช่น ในการสอบ TOEIC บ่อยๆด้วย นั่นคือคำว่า Would like

ถึงแม้ว่าคำว่า would จะมาจากคำว่า will (เป็น verb อดีตของ will) แต่ความหมายคำว่า would like ก็ยังคงไม่เกี่ยวข้องกับ will

.

“Would like = want“

Would like ในรูปอย่างย่อเราจะเขียนในประโยคว่า Subject + I’d like

I want to eat = I would like to eat / I’d like to eat

 • ฉันอยากกิน

I want a new dog = I would like a new dog / I’d like a new dog

 • ฉันอยากได้หมาตัวใหม่

แล้วเราจะเห็นคำว่า would like ตอนไหนบ้าง

 1. ในข้อสอบวัดระดับที่เป็นทางการ
 2. ในประโยคพูดที่ใช้คุยเพื่อแสดงความสุภาพ.

กริยาคำว่า Would like ต้องการ Object(กรรม), Gerund(กริยาที่ทำหน้าที่เป็นนาม), an infinitive(คำขยาย, to + v1) ตามหลังเสมอ เช่น

 • I would like a new computer. (ฉันอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่)
 • a new computer = object
 • He’d like a new job. (เขาอยากได้งานใหม่)
 • A new job = object
 • They’d like playing game. (พวกเขาอยากเล่นเกม)
 • Playing = Gerund
 • I would like swimming. (ฉันอยากว่ายน้ำ)
 • Swimming = Gerund
 • He’d like to find a new job. (เขาอยากจะหางานใหม่)
 • To find = infinitive
 • She’d like to have boyfriend. (หล่อนอยากมีแฟน)
 • To have = infinitive.

Would like – negative form

Wouldn’t like (would not like)

และไม่ว่าจะประธานจะเป็นคำเอกพจน์หรือพหูพจน์คำว่า would ก็ยังคงรูปเดิมเสมอ

I wouldn’t like _______

You wouldn’t like _______

We wouldn’t like _______

They wouldn’t like _______

He wouldn’t like _______

She wouldn’t like _______

Would like – question form

Would like = do want

 • What would you like on your pizza? = What do you want on your pizza?
 • (คุณอยากใส่อะไรเพิ่มบนหน้าพิซซ่า)
 • Would you like to go out tonight? = Do you want to go out tonight?
 • (คุณอยากออกไปเที่ยวคืนนี้ไหม)
 • Would they like to go to the park? = Do they want to go to the park?
 • (พวกเขาอยากไปสวนไหม)
 • What time would you like to leave? = What time do you want to leave?
 • (คุณอยากออกเวลาไหน)
 • How many pieces of chicken would you like? = How many pieces of chicken do you like?
 • (คุณอยากได้ไก่กี่ชิ้น)

หลังจากอ่านแล้วเพื่อนๆ น่าจะได้เห็นคำในนี้ชีวิตประจำวันและในข้อสอบแน่นอน

Share
.