Boring หรือ Bored ?

3364


แอดเชื่อว่าหลายๆ คนยังต้องสับสนสองคำนี้อยู่แน่ๆ ระหว่าง Boring กับ Boredวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างและวิธีใช้กันค่า มาดูกันเลยค่าBored – ใช้ยังไง?

Bored ใช้เมื่อบางคนไม่สนใจบุคคลหรือเหตุการณ์บางอย่าง
โปรดจำไว้ว่า มันสามารถใช้อธิบายว่าคนรู้สึกอย่างไร


ตัวอย่างประโยคเช่น


Maria was bored by the football game.
= มาเรียรู้สึกเบื่อฟุตบอล

I was so bored at Michael’s party so I fell asleep.
= ฉันรู้สึกเบื่อกับปาร์ตี้ของไมเคิลมาก เลยผล็อยหลับไป
Boring – ใช้อย่างไร?

Boring ใช้เพื่ออธิบายว่าสิ่งของหรือบุคคลนั้นน่าเบื่อหรือไม่น่าสนใจ


ตัวอย่างประโยคเช่น


This book is very boring.
= หนังสือเล่มนี้น่าเบื่อมาก

Mary is a boring teacher.
= แมรี่เป็นคุณครูที่ช่างน่าเบื่อ***ข้อควรจำ ทั้งคำว่า bored และ boring สามารถใช้กับกริยา “to get” ได้ทั้งคู่เลยค่ะ***


ตัวอย่างประโยคเช่น


This movie gets boring quickly.
= หนังเรื่องนี้น่าเบื่อเร็วมาก

Maria gets bored easily.
= มาเรียเป็นคนเบื่อง่ายถ้าหากใครเข้าใจแล้ว เราลองมาทดสอบกันดีกว่า ข้อเฉลยอยู่ที่คอมเม้นท์แรกด้านล่างนะคะ


เติมคำตอบที่ถูกในช่องว่าง


1. I have heard that the island is beautiful but that there isn’t much to do and it can get ……… easily, especially in winter.


2. If you are so ………. by the course you choose, switch to a different one.


3. Green is a very ………. color on you.

Share
.