15 คำเชื่อมที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณควรจำ

3655


คุณอาจจะเคยได้ยิน “linking word” หรือคำเชื่อม วันนี้เรามีคำเชื่อม 15 คำ ที่เกี่ยวกับช่วงเวลา ที่คุณควรรู้ไว้มาฝากค่ะ


1) Afterward – ภายหลัง, ต่อมา
ตัวอย่าง:
And afterwards, they actually got married.
= และหลังจากนั้น ทั้งสองก็แต่งงานกันจริงๆ

2) At the same time – ในขณะเดียวกัน
ตัวอย่าง:
They both quit the job at the same time?
= พวกเขาลาออกพร้อมกันทั้งสองคนเลยเหรอ?

3) Currently – ในปัจจุบัน, ในเวลานี้
ตัวอย่าง:
Hello, you have reached Universal Exports, our offices are currently closed.
= สวัสดีค่ะ ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์พอร์ท ขณะนี้ออฟฟิศยังไม่เปิดให้บริการ

4) Earlier – ก่อน, เร็ว
ตัวอย่าง:
I saw her earlier.
= ฉันเห็นเธอเมื่อกี้

5) Immediately – ทันที, เดี๋ยวนี้
ตัวอย่าง:
Gather everyone immediately, to the music practice room?

.

= เรียกรวมทุกคน ทันทีที่ห้องซ้อมหรอคะ

6) In the meantime – ขณะเดียวกัน
ตัวอย่าง:
In the meantime, could you pass that message on?
= ระหว่างนั้น ช่วยส่งต่อข้อความด้วยนะ

7) In the past – ในอดีต
ตัวอย่าง:
In the past his behavior was quite different.
= นิสัยของเขาค่อนข้างแตกต่างจากในอดีต

8) In the future – ในอนาคต
ตัวอย่าง:
In the future I want to marry you.
= ในอนาคตฉันอยากแต่งงานกับคุณ

9) At the moment – ในขณะที่
ตัวอย่าง:
I’m very busy at the moment.
= ตอนนี้ฉันไม่ว่าง

10) Meanwhile – ในขณะเดียวกัน
ตัวอย่าง:
Meanwhile, you can come to stay with us.
= ระหว่างนี้ เธอก็มาพักกับพวกเราก่อนสิ

11) Previously – ก่อนหน้านี้
ตัวอย่าง:
= Your daughter studied in Hong Kong previously, right? ลูกสาวของเธอเคยเรียนที่ฮ่องกงมาก่อน, ใช่มั้ย?

12) Simultaneously – ในขณะเดียวกัน, พร้อมกัน
ตัวอย่าง:
I can talk and work simultaneously.
= ผมคุยและทำงานพร้อมกันได้

13) Then – จากนั้น
ตัวอย่าง:
What are we going to do then?
= พวกเราจะทำยังไงละต่อจากนี้?

14) Until now – จนกระทั่งตอนนี้
ตัวอย่าง:
Until now I’m still single.
= จนกระทั่งตอนนี้ฉันก็ยังโสด

15) At the present – ในปัจจุบัน
ตัวอย่าง: At the present our economy is going down.
= ในปัจจุบันเศรษฐกิจเรากำลังถดถอย

Share
.