เรื่องไม่กล้วยของคำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) ใน TOEIC

2249

Incomplete Sentences ในข้อสอบ TOEIC ต้องมีเรื่องของ คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) แน่นอน ดังนั้นเรามาจำเทคนิคพิชิตแกรมม่าประเภทนี้กัน

คำนามนับได้ (Countable Noun) คือ คำนามที่เราสามารถระบุได้ว่ามี กี่ชิ้น กี่อัน กี่ตัว กี่แห่ง ฯลฯ

.
 • เช่น   ดินสอ 5 แท่ง     —— 5 pencils
 • หนังสือ  8 เล่ม ——  8 books
 • บ้าน 1 หลัง        ——- a house

จะเห็นได้ว่าคำนามข้างต้นพวก ดินสอ หนังสือ บ้าน นี้ เป็นคำนามนับได้ค่ะ เพราะเราสามารถระบุจำนวนของสิ่งนั้นๆ ได้ว่ามีเท่าไหร่ ซี่งคำนามนับได้ (Countable Noun) จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์

คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

คือ คำนามที่เราไม่สามารถระบุจำนวน หรือบอกว่ามีกี่ชิ้นกี่อันได้ อาทิ ของเหลวต่างๆ  เช่น นม น้ำ ไวน์ หรือ ข้าว น้ำตาล หรือของที่มีปริมาณมากๆ เช่น ผม ฟางหญ้า เป็นต้น จะให้เราพูดว่า ขอข้าว 2 เม็ด หรือ ขอนม 3 หยด ก็กระไรอยู่จริงมั้ย เขาเลยกำหนดคำพวกนี้เป็นคำนามนับไม่ได้

แบ่งออกเป็นที่เราเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC คือ

 1. General เช่น Homework , luggage , baggage
 2. Food เช่น Meat , Rice , Honey
 3. Subjects/fields เช่น Photography , Music , Economics
 4. Abstract เช่น Advice , Help , education
 5. Weather เช่น Thunder , heat , humidity
 6. Activities เช่น Swimming , Walking , Driving

ซึ่งคำนามนับไม่ได้เหล่านี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพหูพจน์ได้โดยปกติแล้ว เวลาที่เราจะทำให้คำนามนับไม่ได้อยู่ในรูปพหพจน์ เพื่อบอกปริมาณที่เพิ่มขึ้น เราจะต้องหากลุ่มคำบอกปริมาณมาเติมด้านหน้า ยกตัวอย่าง

 • A glass of milk    นม 1 แก้ว
 • A bar of soap       สบู่ 1 ก้อน
 • A bowl of soup     ซุป 1 ถ้วย
 • 5 glasses of milk    นม 5 แก้ว
 • 11 bars of soap       สบู่ 11 ก้อน
 • 2   bowls of soup     ซุป 2 ถ้วย

ถ้าเยอะกว่า 1 เราจะต้องเติม -s หรือ -es เข้าไปด้วย เพื่อทำให้อยู่ในรูปพหูพจน์

อย่าลืมแยกให้ออกและจับข้อความให้ได้ในข้อสอบ TOEIC กันนะ

Share
.