เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ

6617

มารื้อฟื้นความจำกันนิดหน่อยก่อนเลยว่ามันคืออะไรกัน

  • if แปลว่า ถ้า
  • clause แปลว่า อนุประโยค

conditional sentences คือ ประโยคเงื่อนไข

.

สรุปว่า เรารู้จัก if clause กับ ประโยคเงื่อนไข แต่ความหมายไปคนละทางเลย วันนี้เรามาเรียนเรื่อง if clause – ประโยคเงื่อนไขกัน ว่ามีกี่แบบ เอาไปใช้อย่างไรบ้าง

หลักการใช้ if clause

โครงสร้างประโยค if clause สามารถที่จะเอา If clause นำหน้า Main clause หรือ เอา Main clause นำหน้า If clause ก็ได้ เช่น

·         If clause, Main clause

·         If you love me, I will love you.

·         Main clause If clause

·         I will love you if you love me.

if clause มีทั้งหมด 4 แบบ ในการแบ่งประเภทนั้นจะแบ่งได้เป็น 4 Type ดังนี้

·         Zero Conditional Sentences หรือ if clause type 0

·         First Conditional Sentences หรือ if clause type 1

·         Second Conditional Sentences หรือ if clause type 2

·         Third Conditional Sentences หรือ if clause type 

หลักการใช้ Zero Conditional Sentences  หรือ  If clause type 0

Zero Conditional แปลว่า ประโยคเงื่อนไขชนิด 0 ซึ่งหลักการนำไปใช้คือ นำไปใช้กับข้อเท็จริงทั่วไป ( Facts )

โครงสร้างของประโยค

  • type : if-clause main clause
  • 0  : Simple Present Simple Present

IF I +V1, I V1

ตัวอย่างประโยค if clause type 0

If I am tired, I go to sleep.
ถ้าฉันเหนื่อย ฉันนอน

ถ้าฉันเหนื่อย ฉันนอน – ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันนอนแน่นอน

หลักการใช้ First Conditional Sentences  หรือ  If clause type 1

ประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 1 หลักการนำไปใช้คือ นำไปใช้กับเหตุกาณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นจริงได้ หรือคาดว่าน่าจะเป็นไปได้ สรุปก็คือว่า มีความเป็นไปได้สูงกว่าแบบ Type 0

โครงสร้างของประโยค

type   if-clause main clause

1        Simple Present will-future or

(Modal + infinitive)

IF I +V1., I WILL + V1

IF I +V1., I MAY + V1

ถ้าฉันเรียนหนักๆ ฉันจะสอบผ่าน

ตัวอย่างประโยค if clause type 1

If I study hard, I will pass the exam.

ถ้าฉันเรียนหนักๆ ฉันจะสอบผ่าน – ฉันมั่นใจว่าอย่างนั้น (อาจไม่ผ่านก็ได้)

หลักการใช้ Second Conditional Sentences  หรือ  If clause type 2

ประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 2 หลักการนำไปใช้คือ นำไปใช้กับเหตุกาณ์ที่เพ้อฝัน หรือไม่เป็นจริง

โครงสร้างของประโยค

type   if-clause           main clause

2        Simple Past     would + infinitive

IF I +V2, I WOUD+ V1

ตัวอย่างประโยค if clause type 2

If I won the price, I would buy anything for my family.
ถ้าฉันถูกรางวัล ฉันจะซื้อทุกอย่างให้ครอบครัวฉันเลย

หลักการใช้ Third Conditional Sentences  หรือ  If clause type 3

ประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 3 หลักการนำไปใช้คือ นำไปใช้กับเหตุกาณ์ที่ ตรงข้ามกับความเป็นจริง ณ ตอนนั้น ส่วนมากจะเป็นการรำพึงรำพันเสียดายภายหลัง ณ ตอนนี้

โครงสร้างของประโยค

type   if-clause    main clause

3       Past Perfect   would + have + past participle

IF I +HAD + V3, I WOUD+ HAVE+ V3

ถ้าฉันเรียนหนัก ฉันก็สอบผ่านไปแล้ว

ตัวอย่างประโยค if clause type 3

If I had studied hard, I would have passed the test.
ถ้าฉันเรียนหนักนะ ฉันคงสอบผ่านไปแล้ว – ความจริงคือ ตอนนั้นไม่ได้เรียนหนัก แล้วสอบตก

บทเรียนที่ต้องจำให้ขึ้นใจเพราะเรื่อง if clause เป็นเรื่องที่ออกสอบบ่อยมากไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้อย่าลืมฝึกฝนกันเยอะๆ นะ


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART V + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART VI + ตัวอย่างการใช้”

Share
.