เราใช้คำว่าบ่อย บ่อยมากแค่ไหน?

14292

เราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มคำ Adverb of frequency หรือคำวิเศษณ์ที่เอาไว้ใช้บอกความถี่หรือความบ่อยของสิ่งที่เกิดขึ้น หากให้พูดเป็นภาษาอย่างง่ายคือ คำที่ใช้บอกว่าคุณทำอะไรบ่อยมากน้อยแค่ไหน ว่าแล้วเราก็ได้ดูกันเลย

Adverb of frequency เป็นคำที่ใช้บอกว่าในหนึ่งกิจกรรมเกิดขึ้นกี่ครั้ง เช่น I always exercise on weekend (ฉันออกกำลังกายประจำในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์) ในที่นี้คำว่า Always ซึ่งแปลว่า เป็นประจำ คือ Adverb of frequency นั่นเอง อย่างไรก็ตามคำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมาคู่กับเวลาที่ชัดเจนหรือก็คือสามารถใส่ได้ในประโยคได้อย่างอิสระ และยังใส่กับประโยคที่เป็น Past tense (ประโยครูปอดีต) และ Future tense (ประโยครูปอนาคต) ได้อีกด้วย

.

คำศัพท์และระดับของ Adverb of frequency

 • 100% Always – เป็นประจำ
 • 90% Usually – บ่อยๆ
 • 80% Normally / Generally – เป็นปกติ
 • 70% Often / Frequently – ค่อนข้างบ่อย
 • 50% Sometimes – บางครั้ง
 • 30% Occasionally / Infrequently – ในบางโอกาส
 • 10% Seldom – น้อยครั้ง
 • 5% Hardly ever / Rarely – แทบจะไม่0% Never – ไม่เคย

ตัวอย่างประโยค

 • He’s always on time. (เขาเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นประจำ)
 • I normally finish homework on time. (ฉันทำการบ้านเสร้จตรงเวลาเป็นปกติ)
 • I drink sometimes. (ฉันดื่มบ้างบางครั้ง)
 • We rarely meet each other. (พวกแทบจะไม่ค่อยเจอกันเลย)
 • I never play football. (ฉันไม่เคยเล่นฟุตบอล)

นอกจากนั้นยังสามารถใช้คำเหล่านี้ได้อีก

 • Hourly – ทุกชั่วโมง
 • Daily – ทุกวัน
 • Nightly – ทุกคืน
 • Weekly – ทุกสัปดาห์
 • Monthly – ทุกเดือน
 • Quarterly – ทุกไตรมาส
 • Yearly / Annually – ทุกปี
 • Eventually – ตามโอกาส หรือ ในทุกโอกาส

ตัวอย่างประโยค

 • Please hourly fill stock. (โปรดเติมสต๊อคทุกชั่วโมง)
 • We have to join weekly meeting. (พวกเราต้องเข้าประชุมประจำสัปดาห์)
 • The student need to do homework nightly. (นักเรียนต้องทำการบ้านทุกคืน)
 • CEO have to make an announcement quarterly. (CEO ต้องทำการประกาศทุกไตรมาส)
 • He has to finish yearly report. (เขาต้องทำรายงานประจำปีให้เสร็จ)

นอกจากนี้ Adverb of frequency ยังคงใช้ได้กับรูปประโยค อดีต ปัจจุบัน และ อนาคตได้อีกด้วย

ตัวอย่างรูปประโยคและเปรียบเทียบ

Past tense (อดีต)

 • I usually played computer game for 10 hours a day. 
  (ฉันเคยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 10 ชั่วโมงต่อวัน บ่อยมาก)

Present tense (ปัจจุบัน)

 • I always play computer game for 3 hours a day
  (ฉันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 3 ชั่วโมงต่อวันเป็นประจำ)

Future tense (อนาคต)

 • After I am employed, I will never play computer game.
  (หลังจากที่ฉันได้งาน ฉันจะเลิกเล่นเกมคอมพิวเตอร์)

สรุปกฏการใช้คำ Adverb of frequency อย่างง่าย

 1. ใช้คำเหล่านี้เป็นการบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน
 2. โดยส่วนมากมักจะใช้กับรูปประโยคปัจจุบันมากกว่า แต่ก็สามารถใช้กับประโยคอดีตและอนาคตได้ด้วย
 3. สามารถใช้นำหน้าคำกริยาหรือนำไปใส่ท้ายสุดของประโยคได้
 4. เว้นแต่ว่าหากใช้กับประโยคคำถามเราจะนำไว้อยู่ข้างหน้าคำกริยา 
  เช่น Do you usually get up so late?
Share
.