อย่าตกม้าตายกับ in on at

2774

คำว่า in on at เป็นคำบุพบท แปลว่า ใน บน ที่ ตามลำดับ ซึ่งจะมีหลักการใช้ ดังนี้

หลักการใช้ in on at กับเวลา (วันเดือนปี)

.

อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า in on at แปลว่า ใน บน ที่ แต่นั่นคือความหมายที่ปรากฎในพจนานุกรม แต่ว่าเวลาแปลจริง ๆ จะต้องแปลตามภาษาที่ใช้กัน หรือ Context นั้นเอง

การใช้ in กับเวลา
in ใช้กับวันเวลาต่อไปนี้

 • ช่วงเวลาของวัน [ in แปลว่า ใน]
 • in the morning (ในตอนเช้า)
 • in the afternoon (ในตอนบ่าย)
 • in the evening (ในตอนเย็น)
 • เดือนทั้ง 12 [ in แปลว่า ใน]
 • in January (มกราคม)
 • in February (กุมภาพันธ์)
 • in March (มีนาคม)
 • ฤดูกาลในเมืองหนาว [ in แปลว่า ใน] in summer หรือ in fall (ฤดูร้อน)
 • in winter (ฤดุหนาว)
 • in spring (ฤดูใบไม้ผลิ)
 • ฤดูกาลของไทย [ in แปลว่า ใน] in rainy season (ฤดูฝน)
 • in cold season (ฤดูหนาว)
 • in hot season (ฤดูร้อน)
 • ปี [ in แปลว่า ใน] in2000 ในปี 2000

การใช้ on กับเวลา
on ใช้กับวันเวลาต่อไปนี้

 • วันทั้ง 7  [ on แปลว่า ใน] on Monday (วันจันทร์)
 • on Tuesday (วันอังคาร)
 • วันที่ทั้ง 31 [ on แปลว่า ใน] on 1st (วันที่ 1)
 • on 5th (วันที่ 5)
 • on 22nd (วันที่ 22) etc….
 • วันต่าง ๆ [ on แปลว่า ใน] on Songkran (วันสงกรานต์)
 • on Loy Kratong (วันลอยกระทง
 • on Christmas (วันคริสต์มาส)
 • on Halloween (วันฮาโลวีน)
 • on weekday (วันทำการ)
 • on weekend (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • on holiday (วันหยุดพักผ่อน)

การใช้ at กับเวลา

at แปลว่าที่ แต่ถ้าใช้นำหน้าเวลา ชั่วโมง นาที แปลว่า “เวลา”

 • เวลาชั่วโมง นาที [at แปลว่า เวลา] at six o’clock(หกนาฬิกา)
 • at 9.00 (เก้านาฬิกา)
 • at twelve ten (สิบสองนาฬิกาสิบนาที)
 • สำนวนทั่วไปเกี่ยวกับเวลา
 • at noon (ตอนเที่ยง)
 • at night (ตอนกลางคืน)
 • at midday (ตอนเที่ยงวัน)
 • at midnight (ตอนเที่ยงคืน
 • at the moment (ตอนนี้)

สรุปหลักการจำ in on at ใช้กับเวลาคือ

at ใช้กับเวลาเล็ก ๆ เช่น ชั่วโมง นาที

on ใช้กับเวลาที่ใหญ่ขึ้นมา เช่น วัน วันที่

in ใช้กับเวลาที่ใหญ่ที่สุด เช่น เดือน ปี

หลักการใช้ in on at กับสถานที่ ที่อยู่

การใช้ in กับสถานที่
in ใช้กับสถานที่ดังนี้ แปลว่า ใน ข้างในของตึก อาคาร ห้อง บรรจุภัณฑ์…  เช่น

 • in the building (ในตึก)
 • in the house (ในบ้าน)
 • in the room (ในห้อง)
 • in the box (ในกล่อง)
 • บริเวณสถานที่ 
 • in the school(ในบริเวณโรงเรียน)
 • in the park (ในสวน)
 • in the hospital (ในบริเวณโรงพยาบาล)
 • หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง รัฐ ประเทศ ทวีป
 • in Thailand (ในประเทศไทย)
 • in Asia (ในเอเชีย)

การใช้ on กับสถานที่ ที่อยู่

on ใช้กับสถานที่ ที่อยู่ โดยปกติทั่วไปแปลว่า บน

 • on the chair (บนเก้าอี้)
 • on the bus (บนรถบัส)
 • on the wall (บนกำแพง)
 • on the road (บนถนน)
 • on the street (บนถนนในเมือง)
 • On Sukhumvit Road บนถนนสุขุมวิท

at ใช้กับสถานที่แปลว่า ที่ ใช้กับจุดใดจุดหนึ่ง สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในตัวหมู่บ้าน เมือง จังหวัด ประเทศ

 • at the top of the tree (จุดสูงสุดของต้นไม้)
 • at the door (ที่ประตู)
 • at his table (ที่โต๊ะของเขา)
 • นำหน้าสถานที่ หรือบ้านเลขที่
 • at home (ที่บ้าน)
 • at school (ที่โรงเรียน)
 • at the bus stop (ที่ป้ายรถเมล์)
 • at the office (ที่สำนักงาน)
 • at the airport (ที่สนามบิน)
 • at the railway station (ที่สถานีรถไฟ)
 • at 54 Moo 2 (บ้านเลขที่ 54 หมู่ 2)

อ่านต่อ “8 คำบุพบทที่มากับคำว่า “PUT””

Share
.