หลักการใช้ Verb to have เป็นกริยาหลัก vs กริยาช่วย

9774

การใช้ verb to have ทั้ง (have / has / had)

การใช้ verb to have ในภาษาอังกฤษ สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้ง

.
  • 1. กริยาหลัก (Main verb) 
  • 2. กริยาช่วย (Auxiliary Verb)

โครงสร้างประโยคบอกเล่า Subject + have / has
( He,She,it ) + Has

ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อคนเช่นเดียวกันที่ใช้ Has
( I,You,we,they ) + Have

มาดูตัวอย่างกัน

We have a kitten.
แปลว่า เรามีลูกแมว 1 ตัว

Jane has five boyfriends.
แปลว่า เจนมีแฟน 5 คน !!!!

She has plenty of money.
แปลว่า เธอมีเงินมากมาย

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ จะใช้ verb to do (do / does / did) ช่วยสร้างประโยค

I do not have… (I don’t have…)
แปลว่า ฉันไม่มี…

He doesn’t have… (He doesn’t have…)
แปลว่า เขาไม่มี…
[เมื่อผันกริยา do แล้ว ไม่ต้องทำการผัน verb to have อีก]

โครงสร้างประโยคคำถาม

Do you have time to finish the report today?
แปลว่า คุณมีเวลาที่จะทำรายงานให้เสร็จวันนี้ไหม
** หลักการใช้ have ตามช่วงเวลาอดีต และปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

We always have your back.
แปลว่า เราจะช่วยสนับสนุนดูแลเธอเสมอ

He usually has breakfast at about six.
แปลว่า ปกติเขาจะกินอาหารเช้าประมาณ 6 โมง

* อดีต ใช้ had กับทุกประธาน
I had a terrible headache yesterday.
แปลว่า ฉันมีอาการปวดหัวที่แย่มากๆ เมื่อวาน

** หลักการใช้ have เป็น main verb (กริยาหลัก)
– แปลว่ามี (แสดงการเป็นเจ้าของ)

Do you have a dog?
แปลว่า คุณมีสุนัขไหม

They have one dog, her name is Chan.
แปลว่า พวกเขามีสุนัขหนึ่งตัว ชื่อจันทร์

– ใช้ verb to have แสดงการกระทำ, กิจกรรม
I’m going to have a bath.
แปลว่า ฉันจะอาบน้ำ

We have a break at 9 am.
แปลว่า พวกเราพักเบรคตอน 9 โมง

Let’s have a party to celebrate your birthday!
แปลว่า จัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของคุณกันเถอะ

Did you have a nice time in England?
แปลว่า คุณมีช่วงเวลาที่ดีในอังกฤษหรือเปล่า

– ใช้ verb to have กับวัน หรือช่วงเวลาของวัน
Have a nice day!
Did you have a nice morning?
Did you have a nice weekend?
– ใช้ verb to have กับการสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์

I need to have a conversation with Blake.

** หลักการใช้ verb to have เป็น auxiliary verb (กริยาช่วย)

Present perfect ใช้ have + กริยาช่อง 3

They have moved house.

He has studied a lot.

Past perfect ใช้ had + กริยาช่อง 3

We had paid in advance.

I had known her for years.

สำหรับโครงสร้างประโยค Present perfect และ Past perfect จะใช้ verb to have (ไม่ใช้ verb to do)

Have you seen Bank?
แปลว่า คุณเห็นแบงก์ไหม

I haven’t eaten yet.
แปลว่า ฉันยังไม่ได้กินเลย

Had they been waiting for long?
แปลว่า แล้วพวกเขารอนานไหม

เรื่องของ Grammar ต้องใช้เวลาในการฝึกทำข้อสอบ ลองใช้งานจริงไปด้วย แต่อย่าลืมว่าหลักการงานมีอยู่ไม่กี่อย่างขอให้ท่องจำไว้ให้ขึ้นใจนะ

Share
.