หลักการใช้ Present Simple Tense ที่ไม่ควรพลาดอีกต่อไป

4275

เชื่อว่าเพื่อนๆ ต้องเรียน Present simple tense เป็น tense แรกๆ แน่นอนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งวันนี้เรามาเจาะลึกกับ Tense ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับ Tense อื่นๆ ให้เราไม่พลาดในเรื่องง่ายๆ

.

โครงสร้าง Present Simple Tense

Present Simple Tense มีโครงสร้างประโยคที่ง่ายที่สุดแล้วคะ เพียงแต่ต้องระวังการเติม s หรือ es ท้ายกริยาเท่านั้นเอง โดยมีวิธีจำง่ายๆ คือ 

 • ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ – เติม s หรือ es ท้ายคำกริยา
 • ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ – ไม่ต้องเติมอะไรท้ายคำกริยา

เราจะใช้ Present Simple Tense เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันในลักษณะต่อไปนี้

1. ใช้พูดถึงความจริงในชีวิตประจำวัน หรือความจริงตามธรรมชาติ

ตัวอย่าง

 • I live in Bangkok
  • ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพ
 • We eat rice.
  • พวกเราทานข้าว
 • Water freezes at zero degrees
  • น้ำค้างมีความเย็นที่ถูกแช่แข่งอยู่ที่ 0 องศา

2. ใช้พูดถึงนิสัย และการกระทำที่เป็นกิจวัตรประจำวัน

โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำที่เป็นประจำ มักจะมีคำวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency)

 • always   เป็นประจำ สม่ำเสมอ
 • never     ไม่เคย
 • habitually   ทำประจำจนเป็นนิสัย
 • hardly    แทบจะไม่เคย
 • often      บ่อยๆ
 • rarely     แทบจะไม่เคย
 • frequently   บ่อยๆ
 • scarcely  แทบจะไม่เคย
 • sometimes   บางครั้ง
 • barely      แทบจะไม่เคย
 • naturally โดยปกติแล้ว
 • seldom   นานๆครั้ง
 • usually   โดยปกติ
 • infrequently   นานๆ ครั้ง

การใช้ควบคู่กับช่วงระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น every week, once a day, twice a month เป็นต้น

มาดูตัวอย่างกัน

 • He usually gets up late on Sunday.
  • ปกติแล้วเขามักจะตื่นสายในวันอาทิตย์
 • She hardly ever hands in her homework on time.
  • เธอแทบจะไม่เคยส่งการบ้านตรงเวลาเลย

3. ใช้พูดถึงความชอบ ( Preference ) หรือเมื่อแสดงความคิดเห็น ( Comments )

ตัวอย่าง

 • Kate likes to eat sushi.
  • เกดชอบทานซูชิ
 • We think that’s a good idea.
  • พวกเราว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะ

4. ใช้พูดถึงตารางเวลา (Timetable)

ตัวอย่าง

 • The restaurant opens at 7 a.m. and closes around 8 p.m.
 • ร้านอาหารเปิดตอน 7 โมงเช้า และปิดตอน 2 ทุ่ม
 • The flight arrives at the airport every 2 hours.
 • เที่ยวบินจะถึงสนามบินทุกๆ 2 ชั่วโมง

อย่าลืมไปฝึกพูดกันเยอะๆนะ แล้วเจอกันใหม่

Share
.