สถานการณ์จำลองเมื่อต้องส่งไปเอกสารทางไปรษณีย์ + ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดส่ง

4130

หลายคนเคยไปจัดส่งจดหมายหรือพัสดุที่ไปรษณีย์กันบ้างแล้ว แต่ใครจะรู้ว่าถ้าสถานการณืที่เราต้องไปส่งไปรษณีย์ในต่างประเทศหรือการบอกเพื่อนชาวต่างชาติเกี่ยวกับการไปส่งของที่ไปรษณีย์เป็นภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

I would like to mail/send a letter.
ฉันต้องการจะส่งจดหมาย

.

I would like to send a package with fragile items.
ฉันต้องการส่งพัสดุที่มีสิ่งของแตกหักง่าย

How much is the postage?
ค่าส่งเท่าไหร่

What is the maximum weight allowed?
น้ำหนักสูงสุดที่สามารถส่งได้คือเท่าไหร่

It weighs about 10 kg.
มันหนักประมาณ 10 กิโลกรัม

Let me weigh your package.
ขอชั่งน้ำหนักพัสดุ

What time does the Post office close?
ที่ทำการไปรษณีย์ปิดกี่โมง

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไปรษณีย์

 • Post Office : ที่ทำการไปรษณีย์
 • Address : ที่อยู่
 • Mail box / Post box : ตู้ไปรษณีย์
 • Postal box : กล่องไปรษณีย์
 • Bubble wrap : แผ่นกันกระแทก
 • Zip code /Postal code : รหัสไปรษณีย์
 • Letter : จดหมาย
 • Mail : จดหมาย / ไปรษณีย์
 • Deliver : ส่ง(จดหมาย)
 • Receive : รับ(จดหมาย)
 • Paper : กระดาษ
 • Mail bag : ถุงไปรษณีย์
 • Registered mail : จดหมายลงทะเบียน
 • Express mail : จดหมายด่วนพิเศษ
 • Standard mail : จดหมายธรรมดา
 • Package : พัสดุ / หีบห่อ /ซอง /กล่อง
 • Postage : ค่าส่งไปรษณีย์
 • Postmaster : นายไปรษณีย์
 • Post : ส่งไปรษณีย์ /จดหมาย
 • Receiver : ผู้รับ
 • Shipping : การส่งสินค้า
 • Fragile : แตกหักง่าย
 • Overweight : น้ำหนักเกิน
 • Track /tracking : เลขพัสดุ การติดตามพัสดุ

คำศัพท์เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ จดหมายหรือเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นที่ไปรษณีย์ หวังว่าเพื่อนๆ จะจำคำศัพท์และรูปประโยคไปใช้ในชีวิตประจำวันกันหรือในการสอบกันได้นะ

Share
.