รวมประโยคขอความช่วยเหลือ ในภาษาอังกฤษ

36378

ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ เรามาดูตัวอย่างรูปประโยค เมื่อเราต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการขอแบบสภาพ เราลองจำรูปประโยคเหล่านี้ไปใช้กัน

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Can, Could และ Would กันก่อน

.

Can –

 • Can you help me? คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม
 • Can you do me a favor please? คุณสามารถช่วยอะไรฉันสักนิดได้ไหม

Could –

 • Could you help me? คุณพอจะช่วยฉันได้ไหม
 • Could you please help me out with…..? คุณพอจะช่วยฉันเกี่ยวกับ..ได้ไหม

Would –

 • Would you help me? คุณยินดีที่จะช่วยฉันไหม
 • Would you mind helping me? คุณพอจะช่วยฉันได้ไหม (ความหมายแบบเกรงใจมาก ๆ)
 • Would you please explain to me ……? คุณช่วยอธิบาย…ให้ฉันฟังหน่อยนะ

ซึ่งทั้ง 3 คำเป็นคำเอาไว้ชอความช่วยเหลือทั้งหมด แต่จากประโยคข้างบนเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างของความสุภาพ โดยที่ 

Can จะมีความสุภาพน้อยสุด มักใช้กับระดับเพื่อนหรือคนสนิท

Could มีความสุภาพเพิ่มขึ้นมาจากคำว่า Can ซึ่งเป็นภาษาสุภาพ

Would เทียบกับ 2 คำที่ผ่านมาคำนี้มีความสุภาพมากที่สุด ส่วนมากจะเห็นในบริบทที่ค่อนข้างทางการ


(To) give (someone) a hand / (To) lend (someone) a hand –

คำขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ประโยคขอร้อง ขอความร่วมมือภาษาอังกฤษ

สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้ได้ กรณีที่เราขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่มากจนเกินไปนัก

 • Can you give me a hand for a minute? คุณสามารถช่วยฉันสักพักได้ไหม
 • Could you lend me a hand? คุณพอให้ฉันยืมตัวหน่อยได้ไหม

รูปประโยคขอความช่วยเหลือ

 • Is there any chance you have time to …? คุณพอมีเวลาที่จะ….ได้ไหม
 • Please help me with ….. . โปรดช่วยฉันในเรื่อง
 • Is it possible for you to …….. ? คุณพอที่จะทำ…ได้ไหม
 • I was wondering if you could please show me how to ….. . ฉันไม่แน่ใจว่าคุณพอที่จะทำให้ฉันดูในวิธี…ได้ไหม
 • Do you have any free time on ….? คุณมีเวลาว่างที่จะ..ได้ไหม
 • Do you know anything about ….? คุณรู้อะไรเกี่ยวกับ .. หรือเปล่า
 • I was having a problem with ……. Do you think you can help me? ฉันกำลังมีปัญหาในเรื่อง… คุณคิดว่าคุณจะสามารถช่วยฉันได้ไหม

รูปแบบประโยคที่เราต้องการเข้าไปช่วยเหลือ

 • If you don’t mind, I could really use your assistance with …. ? หากคุณไม่ว่าอะไร ฉันพอจะให้คุณช่วยในเรื่อง…ได้ไหม
 • If you don’t mind, I really need your help with …. . หากคุณไม่ว่าอะไร ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณในเรื่อง….จริง ๆ
 • I know (that) you’re good at ….. , and I really could use some help. ฉันรู้ว่าคุณเก่งในเรื่อง …. และฉันพอที่จะขอความช่วยเหลือได้
 • I heard (that) you’re really good at …. . Is there any chance you could help me? ฉันได้ยินมาว่าคุณนั้นเก่งในเรื่อง…จริง ๆ คุณพอจะช่วยฉันบ้างได้ไหม
 • Is there any chance that you could give me a hand with ….? พอเป็นไปได้ไหมที่คุณจะช่วยฉันในเรื่อง…ได้
 • I heard that you have a lot of experience with ….. , and I could really use your help. ฉันได้ยินมาว่าคุณมีประสบการณ์อย่างมากในเรื่อง … ฉันน่าจะพอขอความช่วยเหลือจากคุณได้บ้าง

รู้ประโยคและคำเหล่านี้แล้วเพื่อนๆ สามารถนำไปใช้ได้ถูกกับบริบทและความเหมาะสมแน่นอน

Share
.