รวมคำศัพท์หมวด A ที่เจอบ่อยใน TOEIC

3254

วันนี้แอดมินได้รวบรวมคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A ที่เราเจอกันบ่อยมากในข้อสอบ TOEIC มาฝากกันค่า นอกเหนือจากการติวสอบในด้านอื่นๆ แล้ว การจำคำศัพท์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะ เดี๋ยวเรามาจำกันเลย

ability = ความสามารถ
accept = ยอมรับ
according = สอดคล้อง
acquire = ได้รับ
actually = จริงๆแล้ว
additional = เพิ่มเติม
adjust = ปรับปรุง
abroad = ในต่างประเทศ
absolutely = อย่างแน่นอน
access = วิธีเข้าถึง
accessible = สามารถเข้าถึง
accident = อุบัติเหตุ
accommodate = อำนวยความสะดวก
accommodation = ที่พัก
accomplish = ทำให้สำเร็จ
accomplishment = ความสำเร็จ
accordingly = ดังนั้น
accounting = การบัญชี
accurate = ถูกต้อง
achieve = สำเร็จ
act = การกระทำ
adapt = ปรับตัว
adapter = เครื่องปรับแต่ง
adequate = เพียงพอ
adjustment = การปรับปรุง
administration = การบริหาร
admire = นับถือ
admit = ยอมรับ
admittance = การยินยอมให้เข้า
advance = ความก้าวหน้า, เจริญรุ่งเรือง
advanced = อย่างสูง
advantage = ความได้เปรียบ
advantageous = ได้เปรียบ
advertise = โฆษณา
advertisement = สื่อโฆษณา
advice = คำแนะนำ
advise = แนะนำ
affect = มีผลต่อ
afford = สามารถจ่ายได้
affordable = ราคาไม่แพง
agency = บริษัทตัวแทน
agenda = วาระการประชุม
agree = เห็นด้วย
agreeable = น่าพอใจ
agreement = ข้อตกลง
agricultural = เกี่ยวกับการเกษตร
aid = ช่วยเหลือ
aim = มุ่งหวัง
airline = สายการบิน
aisle = ทางเดินระหว่างแถว
allow = อนุญาต
alternative = ทางเลือก
ambitious = ทะเยอทะยาน
amend = แก้ไข
amount = จำนวน
amusing =น่าขบขัน
analysis = การวิเคราะห์
analyze = วิเคราะห์
announcement = การประกาศ
annoying = น่ารำคาญ
annual = ประจำปี
anticipate = คาดหวัง
anxious = กระวนกระวาย

.

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART V + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART VI + ตัวอย่างการใช้”

Share
.