มารู้จัก Prefix กัน เทคนิคดีๆ ในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ!!

2852

ศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราจะจำได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากเพื่อนๆรู้จัก Prefix ดีพอ จะทำให้เพื่อนๆ เดาคำศัพท์เหล่านั้นได้ไม่ยาก เราลองไปทำความรู้จักกับ Prefix กันเลยดีกว่า

Prefix คืออะไร เป็นคำที่เอาไว้ไปใส่นำหน้าคำอื่นแล้วจะทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น Estimate แปลว่าประเมิน under แปลว่าข้างล่าง under + estimate = underestimate ถ้านำมารวมกันคือ ประเมินลงไปข้างล่าง หรือหมายถึง ประเมินค่าต่ำ นั่นเอง

.

เราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกัน

 • Cook (Adj) = สุก
 • Slept = นอน (V2/V3 รูปอดีตของ Sleep)
 • Over…. = มากเกินไป
 • Overcook (Adj) = สุกมากเกินไป
 • Overslept (Adj) = นอนมากเกินไป
 • Port (N) ท่าเรือ
 • Im… = เข้า / Ex… = ออก
 • Import (V) = นำเข้า
 • Export (V) = ส่งออก
 • Angle (N) = มุม
 • Tri… = สาม
 • Triangle (N) = สามเหลี่ยม

ทีนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นตัวอย่างและบทบาทของ Prefix แล้วว่ามีประโยชน์อย่างไร เราได้เรียบเรียงคำ Prefix ต่างๆไว้ให้เพื่อนเรียบร้อยแล้ว ลองดูกันได้เลย

 • a-, an- without, not (ไม่)
 • ab- away, from (ออกจาก)
 • ad-, a-, ac-, as- to, toward (เข้าถึง)
 • ante before (ก่อน)
 • anti- against (ต่อต้าน)
 • ben- good (ดี)
 • bi- two, both (สอง)
 • circum- around (รอบๆ)
 • co-, com-, con- with, together (ร่วมด้วย)
 • contra-, counter- against (ต่อต้าน)
 • de- not (ไม่)
 • di-, dis- not (ไม่)
 • eu- good, normal (ดี)
 • ex- (or e-) out (of), former (ก่อนหน้านี้)
 • extra-, extro- outside (ภายนอก)
 • fore- before (ก่อน)
 • hemi- half (ครึ่ง)
 • il-, im-, in-, ir- not (ไม่)
 • inter- between (ระหว่าง)
 • intra- within (ภายใน)
 • macro- large (ใหญ่)
 • mis- wrong (ผิด)
 • mono- one (หนึ่ง หรือ ระดับเดียว)
 • multi- many (มากๆ)
 • over- too much (มากเกินไป)
 • poly- many (มากๆ)
 • post- after (ภายหลัง)
 • pre- before (ก่อนหน้า)
 • pro- forward (ไปข้างหน้า)
 • quad- four (สี่)
 • re- again (อีกครั้ง)
 • semi- half, partially (ครึ่งหนึ่ง)
 • sub-, sup-, sus- half (ครึ่งหนึ่ง)
 • tri- three (สาม)
 • ultra- beyond (เหนือชั้น)
 • un- not (ไม่)

เพื่อนลองนำ Prefix ไปช่วยในการเดาศัพท์ดูนะ

Share
.